nieuws

Leo de Boer over big data en verzekeraars: ‘Google weet aanzienlijk meer’

Branche 2905

Leo de Boer over big data en verzekeraars: ‘Google weet aanzienlijk meer’

Dat verzekeraars over big data beschikken is minder spannend dan veel mensen denken, zegt Leo de Boer in een interview met het FD. “We proberen dit echt te ontmythologiseren. Elke verzekering is aangevraagd met data. Verzekeraars mogen dan veel data hebben, vergeleken met het gemiddelde social mediabedrijf zijn wij een kleine kabouter. We hebben veel data over verzekerde spullen. Maar over het leven van mensen weet Google aanzienlijk meer.”

Dat zegt De Boer naar aanleiding van het greenpaper dat het Verbond heeft uitgebracht. Daarin wordt een Solidariteitsmonitor aangekondigd.

Die werkt volgens De Boer als volgt: “We willen de hoogste en laagste premies en bijbehorende dekking in de komende jaren meten. Dit jaar is het uitgangspunt, omdat er nu nog geen problemen zijn. Als een slechte rijder nu vijf keer meer premie betaalt dan een goede rijder, en over twee jaar is dat een factor tien, dan moeten we de discussie voeren over de vraag of dat goed of fout is. Je kunt denken aan oplossingen als Rialto. Maar er kan ook uitkomen dat er meer veiligheid moet komen. Dat is een taak voor de overheid. In het verleden konden juweliers zich niet meer verzekeren. Toen de overheid palen voor de deur van juweliers heeft geplaatst, konden wij ze weer verzekeren.”

Kastje
Van De Boer hoeft niet iedereen straks met een kastje in zijn auto te rijden. “Nee, dat hoeft niet. Maar mensen die geen kastje willen, zijn waarschijnlijk ook slechte rijders. Die betalen dan ook meer premie.” En mensen die vanwege privacy geen kastje willen? “Het is zonder kastje moeilijker aan te tonen dat je een veilige rijder bent die premiekorting verdient. Maar ik maak me met 175 verzekeraars geen zorgen dat er straks geen verzekeraars meer zijn die mensen zonder kastje accepteren. Maar als ik die verzekeraar was, zou ik goed op mijn premie letten.”

Doorsegmenteren
“Solidariteit is superbelangrijk”, zegt De Boer tegen het FD. “Maar verzekeringssolidariteit is iets anders dan maatschappelijke solidariteit. Je kunt doorsegmenteren tot het niveau n=1, en een verzekering op maat maken. Dat is het schrikbeeld. Maar je kunt straks ook je eigen groep kiezen, die van de veilige rijders bijvoorbeeld. Nu is iedereen solidair met mensen die schade maken. Dat voelt alleen rechtvaardig als je niets aan die schade kunt doen, bijvoorbeeld bij inbraak. Maar als het een beïnvloedbaar risico is, en iemand doet twee keer de deur niet op slot, voelt die solidariteit anders.”

Kritiek
Er is ook kritiek op het groenboek. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt in het FD: “Dit paper biedt onvoldoende houvast om voor echt helderheid in de discussie te zorgen. Het lijkt of privacy een drempel is die moet worden genomen om vervolgens vol gas met big data aan de slag te gaan. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Het mag niet zo zijn dat de verzekeraar zijn gang kan gaan als iemand een paar vinkjes zet.”

Bits of Freedom (BoF), dat opkomt voor de vrijheid en privacy op internet zou graag duidelijkere grenzen zien. “Wat mag er wel en wat niet op het gebied van solidariteit, discriminatie, transparantie en machtsongelijkheid van die systemen. Is hier wel sprake van een keuze?”

Reageer op dit artikel