nieuws

Klaverblad Verzekeringen ziet winst fors afnemen

Branche 7161

Klaverblad Verzekeringen ziet winst fors afnemen

Klaverblad Verzekeringen sloot 2015 af met een nettowinst van € 18,3 mln. In 2014 was dat € 56,1 mln. Het lagere resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere beleggingsresultaten. Het brutopremie-inkomen daalde naar € 190,6 mln. Wel stegen aan het einde van het jaar de aantallen nieuwe verzekeringen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015.

Klaverblad Verzekeringen laat weten dat het eigen vermogen is gestegen tot € 490,4 mln na toevoeging van de winst. “Hiermee is het eigen vermogen ruim zeven keer zo groot (738%) als de solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank. Op basis van de zwaardere Solvency II-eisen is de verhouding tussen aanwezige en vereiste solvabiliteit nog steeds meer dan twee staat tot een. Dat lijkt relatief laag, maar omdat Klaverblad veel belegt in aandelen is de solvabiliteitseis relatief hoog.”

De daling van het brutopremie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. De premie-inkomsten daalden tot € 81,3 mln. De belangrijkste oorzaak is dat Klaverblad in 2014 afscheid nam van personenautoverzekeringen met een beschermde premie. Dit leidde ook in 2015 nog tot een fors aantal opzeggingen. Het premie-inkomen voor andere schadeverzekeringen steeg wel. Aan de daling van het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is in 2015 een einde gekomen, waardoor de premie-inkomsten van medische verzekeringen zijn gestegen tot € 41,2 mln. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde naar € 68,2 mln.

Reageer op dit artikel