nieuws

Hogere boetes voor overtreden regels Wft

Branche 1902

Hogere boetes voor overtreden regels Wft

De boetes voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gaan omhoog. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Dijsselbloem van Financiën dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De maximumboete voor ernstige overtredingen gaat omhoog van € 4 mln naar € 5 mln, waarbij de maximumboete bij herhaalde overtredingen wordt verdubbeld naar € 10 mln. Voor grote ondernemingen wordt voor ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet. Deze boete bedraagt maximaal 10% van de netto-omzet. In gevallen waarbij Europese regels nog hogere boetes vereisen, kan de maximale boete worden verhoogd tot € 20 miljoen of, in het geval de maximumboete aan de omzet is gerelateerd, 15% van de netto-omzet.

De implementatie van de verordening marktmisbruik is aangegrepen om de boetesystematiek voor de hele Wft aan te passen. Van de hogere boetes moet een afschrikwekkende werking uitgaan. Met het wetsvoorstel komt het kabinet ook tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de boetes te verhogen en omzetgerelateerde boetes in te voeren.

Marktmisbruik
Naast het nieuwe boetesysteem worden met het wetsvoorstel de verordening en de richtlijn marktmisbruik geïmplementeerd. De Europese verordening actualiseert en harmoniseert de regels ter voorkoming van marktmisbruik. Bijvoorbeeld manipulatie van benchmarks als Libor en Euribor wordt voortaan in alle EU-lidstaten als marktmisbruik gezien. Vanwege de nieuwe Europese richtlijn moeten ernstige vormen van marktmisbruik ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Op beide punten liep Nederland, volgens de minister, voor op de Europese regels.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel schrijft minister Dijsselbloem dat handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, samen bekend onder de noemer marktmisbruik, “ernstige vergrijpen zijn”, die de integriteit van de financiële markten schaden en daarmee het vertrouwen van het publiek in deze markten aantasten.

“Marktintegriteit is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de financiële markten. Wanneer markten niet integer zijn, verliezen beleggers het vertrouwen, wat tot gevolg kan hebben dat beleggers en kapitaalvragers niet langer bereid zijn te participeren in de financiële markten”, aldus minister Dijsselbloem.

Het is volgens de minister van “essentieel belang” dat er adequate regels zijn die marktmisbruik moeten voorkomen. De regels moeten er ook voor zorgen “dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie, zodat iedere belegger op basis van dezelfde informatie beleggingsbeslissingen kan nemen.”

Minister Dijsselbloem gaf eerder deze maand al aan dat hij aan het overwegen was om de Wet financieel toezicht aan te passen.

Reageer op dit artikel