nieuws

Dwangsom van € 5.000 per dag voor assurantiekantoor dat AFM-verzoek negeert

Branche 1047

Dwangsom van € 5.000 per dag voor assurantiekantoor dat AFM-verzoek negeert

De AFM heeft op 21 maart 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel (Ahra). Het kantoor heeft niet voldaan aan informatieverzoeken van de toezichthouder.

De toezichthouder heeft om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van Ahra mogelijk niet meer buiten twijfel staat. Ook betwijfelt de AFM of de bedrijfsvoering van Ahra wel beheerst en integer is. De AFM vermoedt dat Ahra geld aantrekt of heeft aangetrokken van Nederlandse consumenten die zij op enig moment weer moet terug betalen met rente en dat Ahra Nederlandse consumenten de mogelijkheid biedt of heeft geboden om geld te lenen. Zowel voor het aantrekken van opvorderbare gelden als voor het aanbieden van krediet is een Wft-vergunning nodig. Ahra beschikt niet over die vergunning(en).

Titels
Tijdens het onderzoek is over de aangetrokken gelden verklaard dat afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd en dat deze overeenkomsten verschillende titels hebben, zoals (spaar)deposito, rekening-courant en levensloopregeling. Over de verstrekte kredieten aan consumenten is verklaard dat dit bijvoorbeeld passeer-, overbruggingskredieten of voorschotleningen zijn. De AFM heeft in het kader van het lopende onderzoek onder meer gevraagd om een overzicht van consumenten aan wie Ahra nog geld schuldig is, alsmede de overeenkomst van Ahra met deze consumenten. Ook is gevraagd naar een overzicht van consumenten aan wie Ahra geld heeft geleend, alsmede de overeenkomst met deze consumenten.

Het kantoor heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 7 april 2016 is het daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last wordt voldaan, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Reageer op dit artikel