nieuws

Dijsselbloem: ‘Alle leidinggevenden tweede echelon geschikt geacht door DNB’

Branche 1522

Dijsselbloem: ‘Alle leidinggevenden tweede echelon geschikt geacht door DNB’

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Dijsselbloem (Financiën) antwoord gegeven op een toezegging die hij eerder aan de Kamer heeft gedaan. Dijsselbloem zou rapporteren over de resultaten en de uiteindelijke omvang van de groep mensen die het tweede echelon (leidinggevenden die direct onder de raad van bestuur vallen) vormen en die op grond van de wijziging van de bepalingen omtrent geschiktheid en betrouwbaarheid is getoetst.

Dijsselbloem zegt dat De Nederlandsche Bank (DNB) hem heeft laten weten dat in totaal 516 leidinggevenden uit het zogenaamde tweede echelon zijn getoetst op betrouwbaarheid. “DNB heeft in een aantal gevallen nadere schriftelijke informatie opgevraagd bij de betrokken persoon. Bij geen van de personen was het nodig om een gesprek te hoeven voeren om nadere informatie te krijgen ten behoeve van de betrouwbaarheidstoetsing. Deze 516 personen waren voor het overgrote deel zittende leidinggevenden”, aldus de minister.

Dijsselbloem vervolgt: “Afgesproken was dat een volledige geschiktheidstoetsing door DNB zou worden gedaan als signalen, uit onder meer de betrouwbaarheidstoets, daar aanleiding toe gaven. Bij geen van de 516 personen is aanleiding gevonden om over te gaan tot een volledige toetsing door DNB op geschiktheid. Een tiental beoordelingen is op dit moment nog in behandeling. Dit betreft voor een groot deel leidinggevenden die pas eind 2015 bij DNB zijn aangemeld.”

Reageer op dit artikel