nieuws

De Goudse blijft stijgende lijn vasthouden

Branche 2164

De Goudse blijft stijgende lijn vasthouden

Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 36,7 mln. De totale omzet bedroeg € 544 mln. Het premie-inkomen kwam uit op € 448 mln. Dankzij de goede resultaten en het aantrekken van nieuw achtergesteld kapitaal, is de financiële positie verder verbeterd. De solvabiliteit (Solvency I) steeg verder naar 290%, waar dat in 2014 nog 228% was. De Solvency II ratio ligt ultimo 2015 ruim boven de 200%.

Bestuursvoorzitter Michel Lamie laat in gesprek met amweb weten erg tevreden te zijn over de vooruitgang die De Goudse heeft geboekt. “Het resultaat van € 36,7 mln is een verbetering van ruim 10% ten opzichte van 2014.  De resultaten van de afgelopen jaren hielden steeds een verbetering in en wij zijn er trots op dat wij ook in 2015 deze stijgende lijn hebben voortgezet. Als je wat dieper kijkt, waren met name de resultaten bij Inkomen (arbeidsongeschiktheid, verzuim, WIA/WGA) en Leven van een goed niveau. De zaakschadeportefeuille was verliesgevend, voornamelijk vanwege een sterk toegenomen schadelast bij auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen. In beide categorieën is sprake van een toename van de uitkeringen als gevolg van letselschades. De kosten daalden met 7,6%, met name vanwege een bedrijfsbreed kostenbesparingsprogramma.”

Solide kapitaalsbasis
Lamie vertelt dat de solvabiliteit van De Goudse opnieuw is gestegen. “Deze kwam uit op 290%, terwijl dat in 2014 nog 228% was. In 2015 is de kapitaalsbasis niet alleen uitgebreid dankzij de behaalde resultaten, maar ook door een private plaatsing van € 50 mln achtergesteld Solvency II kapitaal in het vierde kwartaal. De plaatsing is bedoeld ter vervanging van een oude lening en ter ondersteuning van de groei- en acquisitiestrategie van De Goudse. Hierdoor is onze Solvency II ratio ook ruim boven de 200%.”

Plannen voor de toekomst
De Goudse richt zich primair op de schade- en inkomensmarkt voor het MKB. Daarbij is volgens Michel Lamie opnieuw belangrijke vooruitgang geboekt. “Wij hebben in 2015 een sterke groei doorgemaakt in het zakelijk segment. Zo’n tweederde van onze portefeuille heeft nu een zakelijk karakter. Van de nieuwe productie is ongeveer 30% afkomstig van Erkend MKB Adviseurs (EMA) en onze brancheproposities voorzien duidelijk in een behoefte. Met name op de inkomensmarkt nemen wij een sterke positie in. De Goudse heeft de expertise in huis om een leidende rol te spelen op deze markt. Met de twaalfjaarspropositie die wij in 2015 hebben ontwikkeld, is De Goudse klaar voor toekomstige wetgeving.”

Innovatie
Ook voor de korte en middellange termijn blijft De Goudse inzetten op MKB-ondernemers. “Samen met het intermediair ondersteunen wij hen met risicomanagement, dienstverlening en verzekeringsoplossingen. Daarnaast is innovatie voor de gehele verzekeringsbranche een actueel onderwerp, dat is voor De Goudse dus niet anders”, aldus Lamie. “Innovatie zorgt voor fundamentele veranderingen, wij hebben ons innovatiepotje voor komend jaar dan ook verdubbeld. Een aantal belangrijke speerpunten zijn (collectief) inkomen, de twaalfjaarspropositie, de doorontwikkeling van onze distributiestrategie met Erkend MKB Adviseurs en digitalisering.”

Onderscheidend
Volgens Lamie is er voor De Goudse op de zakelijke markt voldoende potentieel voor groei. “Op de inkomensmarkt bouwen wij met innovatieve, onderscheidende concepten onze positie verder uit. Op deze markt zijn wij een top vier speler en dat willen we blijven door continu te vernieuwen. Op de schademarkt willen wij door groei op eigen kracht, met name in branches en niches, onze positie verder versterken. Daarnaast zoeken wij ook naar niet-autonome groei, met name op de zakelijke markt.”

Leven
Op de vraag wat de stand van zaken is omtrent het afstoten van de levensverzekeringen is Lamie helder. “We hebben niet besloten het Levenbedrijf af te stoten, maar de focus ligt op beheer van Leven en op enkele nicheproposities waaronder ANW. Leven is nog steeds een belangrijke pijler voor De Goudse en geeft ons daarnaast de flexibiliteit om in te spelen op kansen die zich voordoen in de markt.”

Reageer op dit artikel