nieuws

Belofte Verbond over big data: ‘We zullen geen klantgroepen links laten liggen’

Branche 2015

Belofte Verbond over big data: ‘We zullen geen klantgroepen links laten liggen’

De toenemende hoeveelheid ‘big data’ biedt kansen, maar leidt ook tot maatschappelijke vragen over privacy en solidariteit. De verzekeringssector erkent die zorgen en komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor. Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ dat het Verbond van Verzekeraars heeft uitgebracht.

“Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren”, aldus het paper. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, mede door internet of things. In het paper (dat overigens niet van toepassing is op zorgverzekeraars) constateert het Verbond dat big data verzekeraars en hun klanten kansen biedt: snellere schadeafhandeling, een lagere schadelast en betere fraudebestrijding, tot meer inzicht in de klant waardoor de verzekeraar de klant beter kan helpen. “Dat is bijvoorbeeld het geval bij data uit kastjes in auto’s en huizen die inzicht geven in de risico’s die iemand loopt. Ook kunnen data aantonen dat iemand nooit buiten Europa reist maar wel een werelddekking heeft – en andersom.”

Solidariteit
Maar er zijn ook zorgen, over privacy en solidariteit. “Hoe meer data, hoe meer verzekeraars kunnen differentiëren naar risico, waardoor premies voor hoge en lage risico’s meer uiteen kunnen gaan lopen”, aldus het Verbond. “Verzekeraars zullen in een verzadigde verzekeringsmarkt niet zomaar ‘vrijwillig’ grote groepen potentiële klanten links laten liggen. Sterker nog, mocht dat toch gebeuren met een specifieke groep, dan zal er vermoedelijk al snel een (buitenlandse/branchevreemde) aanbieder zijn die daar een product voor ontwerpt.”

De sector komt in het green paper desondanks met een aantal waarborgen en randvoorwaarden om zorgen weg te nemen. Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en zal daarover publiekelijk rapporteren. “Dat mensen die meer risico lopen in sommige gevallen meer premie betalen dan mensen die minder risico lopen is al eeuwen zo en ook terecht. Maar de verschillen moeten niet al te zeer uiteenlopen: het Verbond streeft ernaar dat zoveel mogelijk klanten zich kunnen verzekeren en wil onverzekerbaarheid zoveel mogelijk voorkomen.”

De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking. “Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiernaar te kijken”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Klankbordgroep
In het paper ‘Grip op data’ komt de sector met meer ‘checks and balances’. Het Verbond zal onder andere in een update van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens bijzonder aandacht schenken aan de privacy-statements, zodat verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast komt er een klankbordgroep Big Data die de opzet van alle waarborgen zal invullen en toetsen en die bekijkt of de voorgestelde checks ook doen wat ze moeten doen.

Reageer op dit artikel