nieuws

Zevenwouden ontslaat ook liefje van frauderende directeur

Branche

Zevenwouden ontslaat ook liefje van frauderende directeur

Zevenwouden Verzekeringen mag van de rechtbank Noord-Nederland een MT-lid ontslaan omdat zij een geheime liefdesrelatie had met de vorig jaar ontslagen frauderende directievoorzitter van het volmachtbedrijf Noorderlinge, onderdeel van Zevenwouden. De rechtbank is het met Zevenwouden eens dat het verzwijgen van die relatie een onherstelbare vertrouwensbreuk oplevert en daarmee voldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De medewerkster kwam per 1 januari 2013 in dienst bij Zevenwouden als accountmanager en werd per 1 januari 2014 benoemd tot manager interne organisatie. Zij maakte vanaf dat moment deel uit van het MT, net als de baas van Noorderlinge. Hij werd in september 2015 ontmaskerd wegens grootschalige fraude; het ging om een bedrag van ruim € 550.000.

Liefdesrelatie
Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft in die periode alle MT-leden gehoord. Toen kwam ook aan het licht dat de manager interne organisatie een liefdesrelatie met de baas van Noorderlinge had die al vóór haar indiensttreding bij Zevenwouden was begonnen. Ook bleek dat zij in het verleden geld van hem had gekregen, onder meer om haar scheiding af te wikkelen.

Integer
Zevenwouden heeft daarop kenbaar gemaakt dat door het verzwijgen van deze privébanden het vertrouwen in de medewerkster ernstig is beschadigd en dat Zevenwouden de arbeidsrelatie wenst te beëindigen. Als de verzekeraar had geweten van de aard van de relatie, dan was dat reden geweest om haar niet tot het MT te laten toetreden. Zevenwouden heeft in dat kader ook gewezen op de eed/belofte die de medewerkster heeft afgelegd en waarin zij zweert/belooft om haar functie integer en zorgvuldig uit te oefenen.

De rechtbank vindt het feit dat de medewerkster de verhouding heeft verzwegen ten tijde van haar indiensttreding en gedurende de periode dat zij werkzaam was als accountmanager nog wel te billijken. Maar zij had openheid van zaken moeten geven vanaf het moment dat werd gesproken over een mogelijke toetreding van haar tot het MT.

Reageer op dit artikel