nieuws

Verbond noemt UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’

Branche

Verbond noemt UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’

Het voorgestelde UBO-register waarin vanaf 2017 alle grote belanghebbenden van een bedrijf moeten worden geregistreerd, helpt verzekeraars niet bij het bestrijden van terrorisme terwijl dit wel van hen gevraagd wordt. Dat stelt het Verbond in een reactie op de contourenschets van het register die minister Dijsselbloem onlangs heeft gepresenteerd. Verzekeraars moeten volgens het Verbond alsnog de gegevens bij de klant opvragen.

In het UBO-register moeten de namen komen te staan van natuurlijke personen die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit aan de touwtjes trekken. UBO staat voor Ultimate Beneficiary Owner. Het register vloeit voort uit de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle Europese lidstaten moeten in 2017 zo’n register hebben opgetuigd.

Beperkte gegevens
Het register zou voor verzekeraars zeer welkom zijn zegt het Verbond. Die steken nu veel tijd en geld in het identificeren van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en andere belanghebbenden. “Die enorme kosten en tijd lijken nauwelijks op te wegen tegen het handjevol verdachte transacties dat verzekeraars jaarlijks registeren. Het UBO-register kan in potentie veel kosten besparen, maar zoals de minister het nu heeft voorgesteld, doet het dat niet.”

Dijsselbloem wil slechts een beperkte set gegevens openbaar maken en de rest enkel voor officiële instanties openstellen. “Dit betekent dat verzekeraars alsnog alle gegevens zelf bij klanten moeten verzamelen. Het voelt vreemd dat de overheid enerzijds van verzekeraars verlangt dat zij UBO’s vaststellen om terrorismefinanciering te voorkomen, maar vervolgens diezelfde verzekeraars niet de instrumenten in handen geven dit te doen.”

Risico
Het Verbond zegt begrip te hebben voor bezwaren in het bedrijfsleven tegen volledige openbaarmaking van het register. “Het kan bijvoorbeeld ongewenste aandacht voor vermogende personen opleveren. Maar dit risico kan beperkt worden door een geautomatiseerde oplossing waarbij uitsluitend en met gegronde reden naar de UBO van bedrijven gezocht kan worden door slechts enkele medewerkers uit een organisatie. Daarbij kan dan bijvoorbeeld ook getraceerd worden wie welke UBO-informatie heeft ingezien. Zo gebeurt dat nu ook bij gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).”

Reageer op dit artikel