nieuws

Onderzoek Femke de Vries (AFM): ‘Hoe transparant moet toezicht zijn?’

Branche

Onderzoek Femke de Vries (AFM): ‘Hoe transparant moet toezicht zijn?’

Toezicht houden achter de schermen is uit de tijd. Maar is het vertrouwen in de toezichthouder gebaat bij een zo groot mogelijke transparantie? Naar dat onderwerp wil AFM-bestuurder en RUG-hoogleraar Femke de Vries onderzoek gaan doen. Op dinsdag 29 maart licht ze dat verder toe in haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Femke de Vries is sinds 1 maart 2015 bijzonder hoogleraar Toezicht aan de RUG. Zoals gebruikelijk voor nieuwe hoogleraren zal ze in een inaugurele rede laten weten wat het zwaartepunt van haar onderzoek wordt.

Voorwaarde
Volgens De Vries zetten toezichthouders in Nederland zich massaal in om de kennis over hun werk en hun organisatie in de buitenwereld te vergroten. “Toezicht houden achter de schermen is uit de tijd. Transparantie lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn geworden voor goed toezicht. Toezichthouders zetten het bekend maken van toezichtresultaten in als instrument om hun doelen te bereiken en het functioneren van toezichthouders wordt publiekelijk geëvalueerd”, aldus de aankondiging van haar oratie op de website van de RUG.

Gebaat
De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie, aldus De Vries. “Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders.” De Vries betoogt in haar oratie echter dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd en dat transparantie in relatie tot toezicht vele gezichten heeft.

Schaden
“Het effect van transparantie op het vertrouwen in de toezichthouder kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Transparantie kan bijdragen aan het vertrouwen in toezicht en in de toezichthouder, maar kan dat vertrouwen ook schaden. Er is daarom aanleiding om het effect van transparantie op het vertrouwen in de toezichthouder wetenschappelijk te onderzoeken. Daardoor kunnen toezichthouders transparantie beter in zetten en beoordelen hoe transparantie kan bijdragen aan vertrouwen in het toezicht.”

Femke de Vries is sinds 1 oktober 2015 lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor werkte zij onder meer voor De Nederlandsche Bank in verschillende toezichtfuncties. De Vries studeerde Beleid en Bestuur in internationale organisaties aan de RUG en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit. Zij promoveerde in 2003 op het gebruik van de bestuurlijke boete in de douanewetgeving.

Reageer op dit artikel