nieuws

Negatieve rente kan bij renteswap tot extra verplichting leiden

Branche

Negatieve rente kan bij renteswap tot extra verplichting leiden

Negatieve rente betekent hoge negatieve waarde renteswap

Een ander gevolg van de negatieve Euriborrente bij renteswaps is dat de swaps als gevolg daarvan een ongekend hoge negatieve waarde hebben. Deze hoge negatieve waarde heeft gevolgen voor de kredietruimte en het risicoprofiel. Ook kan deze leiden tot verhogingen van de opslagen. Meer hierover kunt u lezen in het artikel deel II renteswaps de risico’s.

Conclusie
De aanhoudende negatieve Euriborrente heeft de nodige gevolgen voor renteswaps die ter afdekking van het renterisico van leningen met een Euriborrente zijn afgesloten. Zo brengen veel banken de negatieve rente bij de renteswap in rekening terwijl deze op grond van de kredietovereenkomst niet aan de kredietnemer vergoed wordt, hetgeen per saldo leidt tot extra renteverplichtingen. Daarnaast bestaat als gevolg van de hoge negatieve waarde het risico van opslagverhogingen, extra zekerheden en/of beperkte kredietruimte.

Door: Chantal van den Borne

Reageer op dit artikel