nieuws

Examentraining (36): Wft Vermogen

Branche 28262

Examentraining (36): Wft Vermogen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 35 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Vermogen.

Casus
Hans en Mirella, beide geboren in 1968, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Hun twee zoons Carel (18 jaar) en Ab (17 jaar) wonen nog thuis en doen allebei een hbo-opleiding. Hans is als hoofd installatietechniek in loondienst bij een groot bedrijf en heeft een inkomen van € 80.000,- per jaar. Mirella heeft geen betaalde baan. Hans en Mirella hebben hun huidige eigen woning gekocht in 2005.

Daarnaast hebben Hans en Mirella op 1 januari 2016 de volgende bezittingen:

 • Eigen woning (WOZ-waarde) € 450.000,-
 • Beleggingsportefeuille € 55.000,-
 • Spaarrekening eigen woning (SEW) € 223.000,-
 • Hypotheek (eigenwoningschuld met 5% rente) € 400.000,-
 • Groenbelegging (0,7%-regeling) € 15.000,-
 • Vakantiewoning (WOZ-waarde) € 155.000,-
 • Hypotheek op de vakantiewoning € 90.000,-
 • Internetspaarrekening € 4.251,-
 • Betaalrekening € 2.141,-

Bijlage_Wft_Vermogen

Vraag 1
Bereken het belastbaar vermogen in box 3. Houd rekening met de fiscale cijfers van box 3.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

Antwoord: € …..

Toetsterm:
2d.2: Het actuele vermogen berekenen.

Vervolg casus
De beleggingsportefeuille van Hans en Mirella is als volgt verdeeld:

 • 50% aandelen (rendement 8%)
 • 5% vastgoed (rendement 6%)
 • 45% obligaties (rendement 4%)

Vraag 2
Het risicoprofiel van Hans en Mirella was neutraal, maar om de studie van de kinderen te kunnen bekostigen, stellen Hans en Mirella de volgende vraag: “Welke belegging kan het best verkocht worden door verandering van het risicoprofiel?”
Wat is het juiste antwoord?
a. Aandelen.
b. Vastgoed.
c. Obligaties.

Toetsterm:
1l.9: De kandidaat kan uitleggen wat het verband is tussen de beleggingscategorieën waarin wordt belegd en het profiel van de klant.

Vervolg casus
In 2017 krijgt Hans een arbeidsconflict met zijn werkgever. Hans is het niet eens met het nieuwe beleid van zijn werkgever. Ondanks vele gesprekken komen ze er niet uit. Omdat de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is, wil de werkgever overgaan tot ontslag. Daar is Hans het niet mee eens; hij is van mening dat dit conflict niet hoeft te leiden tot ontslag.

Vraag 3
Bij welke instantie moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen?
a. De werkgever moet het verzoek tot ontslag indienen bij UWV.
b. De werkgever moet het verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter.
c. Hij hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen, het ontslag volstaat met het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Toetsterm:
1b.9: De kandidaat kan de relatie verklaren tussen AOW, ANW, WIA, WW, IOAW, IOW en de fiscale wetgeving en de vermogensopbouw en –afbouw.

Vervolg casus
Het verzoek voor ontslag wordt gehonoreerd. De arbeidsovereenkomst wordt definitief ontbonden onder voorwaarde dat de werkgever de wettelijke transitievergoeding verschuldigd is aan Hans. Hans is op 1 juli 1991 in dienst getreden bij de werkgever. Het ontslag gaat in per 1 augustus 2017.

Vraag 4
Hoeveel zal de wettelijke transitievergoeding bruto bedragen?
a. € 75.555,-
b. € 76.000,-
c. € 80.000,-
d. € 97.777,-

Toetsterm:
1b.9: De kandidaat kan de relatie verklaren tussen AOW, ANW, WIA, WW, IOAW, IOW en de fiscale wetgeving en de vermogensopbouw en –afbouw.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel