nieuws

Examentraining (35): Wft Basis

Branche

Examentraining (35): Wft Basis

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 34 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Basis.

Casus
Chantal (39) is getrouwd met Hoit (45). Zij zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Samen hebben ze twee kinderen, Inge (10) en Sven (13). Voordat ze gingen trouwen, heeft Hoit een behoorlijk bedrag gewonnen in een loterij. Van zijn huidige inkomen kan hij nog steeds aanvullend sparen. Het gewonnen bedrag heeft hij verdeeld over diverse beleggingen. Hij heeft een bedrag van € 50.000 op een spaarrekening staan.

Chantal heeft enkele vragen over haar lopende verzekeringen en haar huidige werksituatie en is ook op zoek naar wat meer informatie over de gevolgen van het overlijden van haar tante. Chantal is aangewezen als enig erfgenaam van haar tante. De erfenis bedraagt € 195.000. Ze hoopt dat u haar kunt helpen.

Chantal werkt al een tijdje als flexwerker bij dezelfde werkgever en heeft momenteel haar derde halfjaarcontract.

Vraag 1
Chantal vraagt zich af of haar huidige werkgever haar verplicht is een vast contract aan te bieden als hij haar weer een nieuw arbeidscontract wil aanbieden.

Wat vertelt u Chantal?

a. “Ja, dat is hij altijd verplicht, want u heeft al drie tijdelijke arbeidscontracten gekregen.”
b. “Ja, dat is hij verplicht als er geen arbeidsrechtelijke weerstand is om weer een tijdelijk contract aan te bieden.”
c. “Nee, want de werkgever mag na een tussenliggende periode van drie maanden weer een tijdelijk contract aanbieden.”
d. “Nee, want de werkgever mag na een tussenliggende periode van zes maanden weer een tijdelijk contract aanbieden.”

Toetsterm:
1d.9 De kandidaat kan de risico’s opnoemen die afgedekt zijn door sociale verzekeringen

Vraag 2
Chantal droomt ervan met een deel van het geld van de erfenis leuke dingen te doen. Ze vraagt zich af of ze hier toestemming voor nodig heeft van Hoit.
Voor welke handeling heeft Chantal die toestemming nodig?
a. Persoonlijke borgstelling voor haar vriendin die een kapsalon wil beginnen.
b. Het schenken van het jaarlijks vrijgestelde bedrag aan haar neven en nichten.
c. De aankoop van een vakantiewoning als beleggingsobject op Texel.
d. Het opstarten van een studiespaarpot voor de kinderen.
e. Geen van de handelingen, omdat zij gehuwd is onder huwelijkse voorwaarden.

Toetsterm:
1a.7 De kandidaat kan noemen voor welke vier handelingen toestemming van de partner vereist is volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:88 BW)

Vervolg casus
Chantal wil graag weten hoeveel belasting er moet worden betaald over de erfenis van haar tante, zodat ze weet wat er vrij besteedbaar overblijft.

U kunt de onderstaande tabel daarbij gebruiken. De vrijgestelde verkrijging bedraagt € 2.122.

Tabel examentraining 35

 

Vraag 3
Bereken de hoogte van de netto erfenis. Rond af in het voordeel van de belastingplichtige.

Antwoord: € …..

Toetsterm:
2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen

Vraag 4
Hoit kan jaarlijks aan het eind van het jaar € 8.000 overmaken naar zijn spaarrekening. Hij wil graag weten hoe hoog zijn totale spaarsaldo zal zijn als hij over exact vijf jaar vijftig wordt.

Ga er bij de beantwoording vanuit dat Hoit een spaarrente krijgt van 1,5%.

Komt u uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Komt u uit op een niet-geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord: € …..

Toetsterm:
2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen

Vraag 5
Voordat Chantal met Hoit trouwde, nam zij deel aan een spaarloonregeling. De inleg hiervan werd doorgestort naar een lijfrenteverzekering om een aanvulling op haar pensioeninkomen te geven. Door het sterk gedaalde inkomen van Chantal, heeft zij geen recht meer op aftrek van deze inleg. Mede door de ontvangen erfenis overweegt zij dan ook de verzekering af te kopen.

Wat is het gevolg van deze wens tot afkoop?

a. Deze wens kan niet worden vervuld. Afkoop is niet mogelijk totdat de pensioendatum is bereikt.
b. De verzekering kan worden afgekocht. Er zal dan inkomstenbelasting worden ingehouden.
c. Een verzoek tot afkoop is mogelijk. De afkoopwaarde zal vrijwel gelijk zijn aan de huidige poliswaarde.
d. De verzekering kan onbelast worden afgekocht. De poliswaarde zal dan ineens worden uitgekeerd.

Toetsterm:
1d.17 De kandidaat kan de diverse mogelijkheden noemen die er zijn om het ouderdoms- en nabestaandenpensioen aanvullend te verzekeren

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel