nieuws

Evaluatie provisieverbod (10, slot): Gerjoke Wilmink

Branche

Evaluatie provisieverbod (10, slot): Gerjoke Wilmink

De evaluatie van het provisieverbod komt eraan. In 2017 zullen de overheid en de marktpartijen zich buigen over de voordelen en nadelen van de ingrijpende maatregel. Am: neemt naar aanleiding van een blog van Jurjen Oosterbaan alvast een voorschot op die evaluatie en vraagt een aantal prominenten uit de branche om hun voorlopige evaluatie te delen. De tiende en laatste bijdrage komt van Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud.

De afgelopen 10 jaar is 53% van de consumenten bij een financieel adviseur geweest. Mensen deden dit vooral om een hypotheek af te sluiten of de financiële situatie in kaart te brengen. Slechts 5% noemt als reden om zijn pensioen te regelen. Dit blijkt uit onderzoek De Nederlanders en hun pensioen, dat het Nibud in oktober 2015 heeft uitgebracht.

Doel
Dit is begrijpelijk: een hypotheek afsluiten is bedoeld om een heel concreet doel te verwezenlijken. Je hebt je droomhuis gezien; de vraag is alleen nog hoe je dat kan financieren. Interessant daarbij is dat uit een recente consumentenmonitor van de AFM bleek dat het percentage consumenten dat via een adviseur een hypotheek afsluit (zes op de tien) vergelijkbaar is met 2013, toen het provisieverbod werd ingevoerd. Advies blijft dus gewild als men zelf onvoldoende kennis denkt te hebben om het te regelen. En als men de noodzaak voor advies direct voelt. Bij het regelen van de oudedag is dat urgente gevoel minder concreet aanwezig.

40% van de mensen heeft nog nooit contact gehad met een financieel adviseur. De meeste van hen zien ook geen reden om er heen te gaan. Het Nibud snapt dat niet iedereen aan de slag gaat met de financiën voor later en financieel advies nodig heeft. Het is begrijpelijk dat mensen die moeite hebben om maandelijks rond te komen, hun prioriteiten ergens anders hebben liggen.

Maar uit hetzelfde onderzoek De Nederlanders en hun pensioen blijkt dat vrijwel iedere consument het belangrijk vindt om later een goed pensioen te hebben en de meeste mensen vinden zichzelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie na pensionering. Desondanks heeft een minderheid van 40% een goed beeld van hoe de financiën er na pensionering uit zien.

Moeilijk
Een vergelijkbare groep van circa 40% van de mensen heeft zich nog niet voorbereid op de financiële situatie na pensionering, maar is dit wel van plan. Dit terwijl 80% van hen wel (makkelijk) kan rondkomen. De belangrijkste reden dat zij desondanks nog geen actie hebben ondernomen is dat zij denken dat het ingewikkeld en moeilijk is om de financiële situatie in kaart te brengen en niet weten hoe ze kunnen beginnen. Dit is een relevante groep voor financieel adviseurs om te bereiken: de ’wel-willers’ maar ‘niet-doeners’. Bijna de helft van degenen die nog van plan zijn hun pensioensituatie in beeld te brengen, zegt ook hier hulp bij nodig te hebben.

Om die groep te bereiken hoeft niet het belang van het regelen van het pensioen benadrukt te worden. Dat weet men meer dan voldoende. De focus zou moeten liggen op de meerwaarde van de financieel adviseur. Dat je als consument wordt ‘ontzorgd’: stapsgewijs krijg je als consument inzicht in het huidige en toekomstige budget en word je geholpen bij het maken van keuzes. Dat is de grote meerwaarde van een bezoek aan de financieel adviseur.

Betere voorbereiding
Het Nibud ziet ook dat iedereen die met een financieel adviseur heeft gesproken veel vaker een inschatting kan maken of inkomsten de uitgaven kunnen dekken na pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner. Het contact met de financieel adviseur draagt er dus toe bij dat huishoudens beter voorbereid zijn op hun financiële toekomst. En dit gunt het Nibud iedereen. Dat is ook de reden dat het Nibud vindt dat de toegankelijkheid van de onafhankelijkheid adviseur gewaarborgd moet blijven.

Bekijk alle bijdrages aan deze serie hier.

Reageer op dit artikel