nieuws

DNB: ‘Verzekeraars hebben geen goede strategie voor lange termijn’

Branche 2723

DNB: ‘Verzekeraars hebben geen goede strategie voor lange termijn’

Verzekeraars hebben over het algemeen nog altijd geen goede strategie ontwikkeld voor de langere termijn. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een donderdag gepresenteerd rapport over de financiële sector.

In de ‘Staat van Toezicht 2015’, zoals het voor het eerst gepubliceerde onderzoek wordt genoemd, waarschuwt de toezichthouder nogmaals voor de penibele situatie van veel verzekeraars. Hun verdienmodel staat volgens het onderzoek stevig onder druk door de sterk gedaalde vraag naar individuele levensverzekeringen en de stevige concurrentie op het gebied van schadeverzekeringen. Sommige bedrijven hebben volgens DNB stappen gezet om hun situatie te verbeteren, maar andere verzekeraars moeten nog duidelijker aangeven hoe hun toekomst eruitziet.

“Een aantal verzekeraars heeft in 2015 na een strategische heroriëntatie concrete stappen gezet om de krimp in de markt van individuele levensverzekeringen op te vangen door duidelijke keuzes te maken in hun bedrijfsmodel, bijvoorbeeld door zich meer te richten op buitenlandse activiteiten, banksparen of de pensioenmarkt. Tegelijkertijd verkennen verzekeraars innovatieve mogelijkheden. Het Innovatielab van het Verbond van Verzekeraars draagt hieraan bij. Andere verzekeraars moeten nog duidelijker aangeven hoe zij de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel willen vergroten”, aldus het onderzoek.

Pensioenstelsel
Ook het pensioenstelsel komt in het onderzoek aan bod. Zo meldt DNB dat de lage dekkingsgraden van pensioenfondsen illustreren dat de toezeggingen aan de deelnemer onzeker zijn. “Op basis van de huidige financiële positie van pensioenfondsen worden de meeste aanspraken in de komende jaren niet geïndexeerd en moet zelfs rekening gehouden worden met kortingen.” Daarnaast is DNB van mening dat pensioenfondsen helder moeten communiceren aan hun deelnemers dat het tweede pijler pensioen onzekerheden kent en moet de toekomstbestendigheid van het stelsel worden vergroot. “Pensioenfondsen moeten heldere afspraken maken over de impact van financiële mee- en tegenvallers op pensioenaanspraken. Op voorhand moet voor een deelnemer duidelijk zijn wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van een stijging van de levensverwachting of een schok op financiële markten.”

Daarnaast pleit DNB voor evenwichtige risicodeling. “Dat betekent dat het niet langer mogelijk is om tekorten door te schuiven naar toekomstige generaties. Dit is onhoudbaar in een vergrijzende samenleving met een steeds dynamischere arbeidsmarkt. De evenwichtigheid wordt verder vergroot door het afschaffen van de doorsneesystematiek. Een duurzaam pensioencontract biedt tevens meer maatwerk waarbij jongeren meer risico nemen met het uitzicht op een hoger rendement. Ouderen nemen juist minder risico met het oog op een stabieler pensioen.”

DNB meldde in het jaarverslag al dat pensioenen nog altijd onder druk staan en het stelsel herzien dient te worden.

Reageer op dit artikel