nieuws

Dijsselbloem: ‘Nederland moet Fintech-centrum worden’

Branche

Dijsselbloem: ‘Nederland moet Fintech-centrum worden’

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de technologische innovaties die de financiële sector zullen beïnvloeden. Het gaat over de kansen en de risico’s die FinTech-ontwikkelingen met zich meebrengen. Ook beschrijft de minister drie belangrijke trajecten: het wegnemen van mogelijke knelpunten, het waarborgen van de veiligheid van de financiële sector en het aangrijpen van nieuwe kansen.

“Nederland kan zich met FinTech in het centrum van financiële vernieuwing positioneren”, schetst Dijsselbloem in zijn brief. “Dit kan als we er in slagen om technologische innovatie te omarmen. Zoals ook DNB aangeeft in haar studie ‘Technologische innovatie in de Nederlandse financiële sector’, biedt FinTech kansen voor zowel consumenten en het bedrijfsleven als de financiële stabiliteit in den brede.” De minister erkent dat door de intrede van nieuwe, innovatieve partijen worden de gevestigde partijen geprikkeld worden te innoveren, competitiever te opereren en datgene aan te bieden waar hun klanten behoefte aan hebben. Ontwikkelingen in de FinTech-sector kunnen daarnaast het MKB en startups meer mogelijkheden bieden om hun project of bedrijf te financieren, tegen lagere kosten en met meer snelheid.

Risico’s
Minister Dijsselbloem refereert in zijn brief aan de het onderzoek van DNB waarin de risico’s van FinTech uitgebreid in kaart zijn gebracht. Daarnaast erkent hij dat de concurrentie van nieuwe partijen het traditionele verdienmodel van ‘de gevestigde namen’ onder druk kan zetten. Ook ziet de minister in dat de snelle veranderingen tot financiële instabiliteit kunnen leiden.

Drie sporen
Om kansen te grijpen en risico’s te beperken, ziet minister Dijsselbloem drie sporen waar voor zowel de overheid als de toezichthouders een rol is weggelegd. Het wegnemen van knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, is één van de ‘sporen’. Omdat de huidige wet- en regelgeving nog is gericht op een niet-digitale wereld, zal daar opnieuw naar gekeken moeten worden.

Daarnaast is het van belang om de veiligheid van de financiële sector te waarborgen. “Welke risico’s zich wanneer zullen manifesteren, laat zich lastig voorspellen, omdat zal moeten blijken hoe snel innovaties gemeengoed worden. Daarom is het van belang om de complexe en snel veranderende innovaties nauw te volgen”, aldus Dijsselbloem

Tenslotte vindt de minister het belangrijk “dat Nederland zich profileert als centrum van financiële vernieuwing.” Nederland heeft volgens de minister veel te bieden voor zowel startups als bestaande (financiële) instellingen. Om het belang hiervan te onderstrepen, is Willem Vermeend benoemd tot FinTech-ambassadeur. De oud-minister moet de schakel worden tussen de FinTech-sector, de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders.

Reageer op dit artikel