nieuws

‘Risicomanagement is: ook oog hebben voor de ‘stille’ types

Branche

‘Risicomanagement is: ook oog hebben voor de ‘stille’ types

“Eén van de grote krachten van een Ruimtemaker is, dat je naast de klant zit in plaats van tegenover hem.” Dat zegt Mickel de Jong, Team Manager Mobiliteit / Accountmanager bij IAK. Hij heeft net twee dagsessies achter de rug van de leergang De Ruimtemakers. Daarbij kwam onder meer RISK ID aan bod, sociale technologie die elke medewerker van elke discipline in een bedrijf de gelegenheid geeft zich uit te spreken over de risico’s die hij of zij ziet.

Bij IAK,  een van de grootste verzekeringsintermediairs van Nederland, zijn al een paar Ruimtemakers actief. De Jong: “Wij zijn enkele jaren geleden al de weg ingeslagen onze toekomst anders vorm te geven. Risicomanagement als uitbreiding op ons aanbod is een duidelijke keuze geweest. Wij zien dit specialisme niet als aanscherping van onze verzekerings- en productkennis, maar als een nieuwe uiting van onze adviesrol. Let wel, je moet je er wel in bekwamen. Je klant verder helpen zijn doelen te bereiken, is echt een andere rol dan als specialist hoogwaardige financiële service bieden.”

‘Een ander verhaal’
Náást zijn klant zitten, hem inzicht geven in zijn risico’s en mogelijkheden en hem ruimte bieden om kansen te verzilveren. Dat is in een notendop wat De Jong voor ogen heeft als hij straks als Ruimtemaker zijn klanten naar oplossingen navigeert. “Bij klanten waar we communicatief risicomanagement van de Ruimtemakers al hebben geïntroduceerd, merken we dat ze ervoor openstaan. Daarmee lijken we daadwerkelijk aan een behoefte te voldoen, ze merken dat we ze bedrijfskundig verder helpen. Al neemt dat niet weg dat sommigen nog wel wat koudwatervrees hebben. Logisch, voor hen is risicomanagement op deze manier ook nieuw. Ze zijn best gewend om risico’s te nemen, maar we praten met hen ook over aansturing, over managementkwaliteiten en de risico’s of kansen daarvan. Dat is echt een ander verhaal.”

“Ze stellen zich kwetsbaar op, ook door ons toe te laten tot de medewerkers”, gaat De Jong door. “Dat is niet elke ondernemer gewend.  Daarom is het prettig dat je als Ruimtemaker een set praktische instrumenten hebt om dat proces gestructureerd te laten verlopen. De Dialoogkaart is er daarvan eentje. Zelf ben ik nóg enthousiaster over RISK ID, een uiterst efficiënte sociale technologie om risico’s te destilleren uit alle lagen, afdelingen, onderdelen en disciplines.”

‘Geen ingewikkelde toestanden’
RISK ID is een webbased vragenlijst over risico’s waarvoor alleen een computer en internetverbinding nodig zijn. “Geen ingewikkelde toestanden dus. Elke medewerker kan een sessie doen met deze tool. In zijn eentje, op elk moment van de dag en op zijn gemak. Groot voordeel: het duurt slechts een half uurtje en ‘stillere’ types worden niet overschreeuwd door een assertievere collega. Sociale technologie brengt daardoor een veel bredere discussie op gang en biedt veel meer invalshoeken om toe te werken naar een vertaling van risico’s in kansen. Het leidt ook tot meer draagvlak dan waar een reguliere riskmanagementrapportage op kan rekenen. Met sociale technologie voelt iedereen zich betrokken en gehoord, ook de ‘stillere’ types op afdelingen die vooral achter de schermen werken, zoals een planner of een magazijnmedewerker. Hun mening is net zo waardevol, vind ik, omdat ik ervan overtuigd ben dat zij risico’s en kansen zien die een manager zelf misschien niet ziet.”

Ook overtuigd van communicatief risicomanagement? Van de dialoog aangaan met íedereen in een bedrijf? Of gaat het tóch om de mening van de manager en is het gebruik van sociale technologie door de HR-medewerker of magazijnbeheerder tijdverspilling? Geef hieronder uw mening.

Reageer op dit artikel