nieuws

Meer stoppende dan startende intermediairs in 2015

Branche

Meer stoppende dan startende intermediairs in 2015

Het aantal intermediairs is in 2015 licht afgenomen, blijkt uit cijfers van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD). Er waren ruim meer stoppers dan starters, waardoor de markt met 4,3% afnam.

RIFD zette de cijfers van de intermediaire markt op een rijtje en berekende dat er over heel 2015 421 stoppende kantoren waren. Daar stonden slechts 137 starters tegenover, waardoor er een negatief saldo van -284 overbleef. Het aantal vestigingen blijft daardoor nog net boven de 8.000, om exact te zijn 8.018, een daling van 4,3%. Vooral in het laatste kwartaal sneuvelden er veel kantoren, 136 stoppers versus 41 starters. Dat moet volgens RIFD gezien worden als ‘een seizoenseffect’. De nieuwe kantoren zijn, zo blijkt uit de cijfers, relatief klein en zorgen voor weinig werkgelegenheid: 42 fte in totaal.

Financieel staan de kantoren er wel iets beter voor dan over 2014 gezien. “Al blijft het aantal bedrijven met een verhoogd risico (21,9%), een negatief eigen vermogen (25%) of een negatief werkkapitaal (33%) procentueel hoog”, is de kanttekening van het RIFD.

Volmacht
Op het gebied van volmacht valt het op dat hoewel de markt in volume toeneemt er wat aantal kantoren betreft sprake is van consolidatie. In totaal was er één stopper onder de gevolmachtigden tegenover nul starters. Onder de in totaal 295 actieve gevolmachtigden zijn 1.880 volmachten afgegeven, wat neerkomt op een gemiddelde van 6,3 volmachten per gevolmachtigde.

De marktflitsen van het RIFD zijn hier te downloaden.

Reageer op dit artikel