nieuws

Examentraining (33): Wft Inkomen

Branche

Examentraining (33): Wft Inkomen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 32 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Casus
Lavamat BV drijft een handelsonderneming in vlees- en visproducten. De onderneming koopt vlees en vis in, portioneert deze producten en vriest ze daarna in. De ingevroren vlees- en visproducten worden hoofdzakelijk in Oost-Europa (waaronder in Rusland) verkocht en vervolgens getransporteerd.
Bij Lavamat BV werken tien werknemers, waaronder Gerwin de Bruin, die deze maand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Anneke Weldam werkt ook bij Lavamat BV en is momenteel vijf maanden zwanger. Daarnaast is Hans Taggel onlangs aangenomen. Hans is nu 57 jaar en had een WW-uitkering voordat hij in dienst kwam bij Lavamat BV. Nu werkt hij fulltime (38 uur per week) op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar.
De volgende gegevens over Lavamat BV zijn bekend:

Tabel Lavamat examentraining

Bijlagen:
Regeling werktijdverkorting WW
Werktijdverkorting i.v.m. EU-sancties/Russische boycot EU-goederen

Vraag 1
Gerwin bereikt deze maand de AOW-gerechtigde leeftijd. Lavamat BV kan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van Gerwin met ingang van deze datum opzeggen. Gerwin wil graag tot zijn pensioendatum op 67-jarige leeftijd blijven werken. Welke argumenten kan Gerwin aandragen om de werkgever te overtuigen hem in dienst te houden in plaats van een nieuwe werknemer aan te nemen?
a. Bij ziekte heeft de werkgever slechts een loondoorbetalingsverplichting van dertien weken. Tevens geldt voor hem geen aanzegtermijn.
b. Hij kan nog blijven werken op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gedurende vier jaar en er is bij ontslag dan geen transitievergoeding verschuldigd.
c. De werkgever heeft voor hem een beperkte re-integratieverplichting en de werkgever is voor hem geen premie werknemersverzekeringen en werkgeversbijdrage Zvw verschuldigd.

Toetstermen:
1b.1 De kandidaat kan de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beschrijven.
1d.1 De kandidaat kan uitleggen hoe de verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beter beheersbaar wordt.
1i.8 De kandidaat kan de wettelijke regelingen rond de loondoorbetaling bij
verzuim als gevolg van ziekte beschrijven.

Vraag 2
Omdat Rusland de invoer van bepaalde producten uit Europa boycot wegens de opgelegde EU-sancties, lijdt ook Lavamat BV omzetverlies. Lavamat BV vraagt werktijdverkorting aan voor de ‘expeditiemedewerker Rusland’. Welke bewering is van toepassing op de regeling werktijdverkorting?
a. De werknemer ‘expeditiemedewerker Rusland’ ontvangt tijdens de vergunningsperiode minder loon en ontvangt ter compensatie een WW-uitkering bij verlies van minimaal 20% van de arbeidsuren per week.
b. Lavamat BV kan tijdens de vergunningsperiode bij een verlies van minimaal 20% van de arbeidscapaciteit per week werknemers voor een gelijk deel van het dienstverband ontslaan. De werknemers krijgen dan een WW-uitkering.
c. Lavamat BV kan na afloop van de vergunningsperiode een WW-uitkering ontvangen bij een vermindering van de arbeidscapaciteit van 20% per week bij de ‘expeditiemedewerker Rusland’.

Toetsterm:
1b.1 De kandidaat kan de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beschrijven.

Vraag 3
Voor Hans Taggel mag Lavamat BV de mobiliteitsbonus toepassen van € 7.000 per jaar. Lavamat BV betaalt het salaris per maand. Hoeveel bedroeg de premiekorting in de eerste volledige maand dat Hans in dienst was?

Komt u uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Komt u uit op een niet geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetstermen:
1d.1 De kandidaat kan uitleggen hoe de verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beter beheersbaar wordt.
2d.5 De kandidaat kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

Vraag 4
Anneke wil binnenkort met haar werkgever in overleg treden met betrekking tot het opnemen van haar zwangerschaps-/bevallingsverlof. Welke mogelijkheden heeft Anneke?
a. Zij kan het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof flexibel opnemen.
b. Zij kan het bevallingsverlof deels flexibel opnemen.
c. Zij kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof enkel aaneengesloten opnemen.

Toetstermen:
1b.5 De kandidaat kan de gevolgen van de Ziektewet (vangnet) en WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof) voor de loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever aangeven.
1d.2 De kandidaat kan in verschillende klantsituaties de financiële schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid aangeven.

Vraag 5
Voor eenvoudige inpakwerkzaamheden kan Lavamat BV nog wel een ongeschoolde werkkracht gebruiken. Als middelgrote werkgever valt Lavamat BV niet onder de Quotumwet. De werkgever komt hierbij namelijk niet aan het minimum van 40.575 verloonde arbeidsuren. Stel dat Lavamat BV een werknemer met een Wajong-uitkering aanneemt, op welke voorziening(en) kan dan nog een beroep worden gedaan?
Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
a. Premiekorting werknemersverzekeringen van € 2.000,- per jaar voor een persoon uit het doelgroepenregister.
b. No-riskpolis.
c. Premiekorting werknemersverzekeringen van € 3.500,- per jaar voor een persoon met een Wajong-uitkering.
d. Een individuele inkomenstoeslag.
e. Loonkostensubsidie.
f. Geen.

Toetstermen:
1b.6 De kandidaat kan de voornaamste subsidieregelingen voor arbeidsongeschikte werknemers noemen.
1k.6 De kandidaat kan voor de specifieke situatie van de klant de mogelijke maatregelen uitleggen ter beperking van de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid of een werkloosheid.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel