nieuws

Evaluatie provisieverbod (7): Colinda Rosenbrand

Branche

Evaluatie provisieverbod (7): Colinda Rosenbrand

De evaluatie van het provisieverbod komt eraan. In 2017 zullen de overheid en de marktpartijen zich buigen over de voordelen en nadelen van de ingrijpende maatregel. Am: neemt naar aanleiding van een blog van Jurjen Oosterbaan alvast een voorschot op die evaluatie en vraagt een aantal prominenten uit de branche om hun voorlopige evaluatie te delen. Zevende in de serie is OvFD-directeur Colinda Rosenbrand.

De invoering van het provisieverbod heeft ertoe geleid dat meer adviseurs zich hebben aangesloten bij serviceorganisaties. Aanvankelijk voornamelijk om op die manier toegang te krijgen tot een breder aanbod van producten. Steeds vaker echter ook vanuit een strategische keuze om zich volledig te kunnen richten op het advies. De bemiddeling wordt dan grotendeels overgelaten aan de serviceorganisaties, die het ook nog eens (kosten)efficiënter kunnen doen. Voordeel dus voor de consument, want die hoeft voor het hele traject minder te betalen.

Onafhankelijk advies verstevigen
Een breed aanbod is ook een belangrijke voorwaarde om onafhankelijk te kunnen adviseren. Als het assortiment waaruit gekozen kan worden groter is, leidt dit tot een beter passend product. Wij vragen ons echter af of de klant dat ook beseft. Maken wij de toegevoegde waarde en kwaliteit van een onafhankelijk advies voldoende transparant? Echt onafhankelijk advies is duurder dan direct advies of execution only. Als de klant het verschil niet ziet, dan zal hij alleen op basis van de adviesprijs beslissen voor een kwalitatief minder advies of zelfs helemaal geen advies met alle risico’s van dien.

De evaluatie moeten we dan ook aangrijpen om de positie van de onafhankelijk adviseur te versterken. Het moet voor de consument echt duidelijk worden wie onafhankelijk adviseert en wat
de voordelen zijn. De Europese Richtlijn Hypotheken wil tenslotte ook niet voor niets onderscheid maken tussen directe verkopers en onafhankelijke adviseurs. Letterlijk wordt gesteld, dat als
de term adviseur niet wordt verboden voor directe aanbieders, voorwaarden moeten worden gesteld aan het gebruik van de term onafhankelijk advies.

Toegankelijkheid advies onderzoeken
Belangrijk is wel dat in het kader van de evaluatie eens goed onderzocht wordt hoe toegankelijk (onafhankelijk) advies nog is. Een hypotheekadvies lijkt nog wel toegankelijk, maar blijft dit ook zo als de LTV naar 100% daalt? Hoe zit het met andere complexe producten? Hoeveel consumenten vragen geen advies over een bestaand product? Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat hoewel de rentestand historisch laag is, klanten niet in actie komen. Interessant zou zijn om te weten of dit (mede) veroorzaakt wordt door de directe advieskosten.

Geen gelijk speelveld
Laten we tijdens de evaluatie ook niet vergeten dat was afgesproken dat het advies dat de klant rechtstreeks zou moeten betalen, gecompenseerd zou worden door een verlaging van de prijs van de
producten. De kosten voor advies zouden volledig uit het product worden gehaald. Ik denk echter dat we allemaal beseffen dat er geen echte nettotarieven zijn ontstaan. Ook omdat het
kostprijsmodel dat aanbieders moeten hanteren onvoldoende werkt. Transparantie van de advies- en distributiekosten op basis van een door accountants gecontroleerd kostprijsmodel is dé grondslag voor een eerlijk en vergelijkbaar inzicht tussen de verschillende distributiekanalen, maar alleen als deze kosten correct worden berekend. Een daadwerkelijke controle hierop door de accountant is cruciaal en laten accountants nu juist aangeven dat het kostprijsmodel te veel ruimte laat voor interpretatie. Het doel van het provisieverbod, inzicht en vergelijkbaarheid van tarieven, wordt hierdoor niet gerealiseerd. Daarmee is er dus ook geen gelijk speelveld tot stand gekomen!

Bekijk alle bijdrages aan deze serie hier.

Reageer op dit artikel