nieuws

Evaluatie provisieverbod (6): Bernardo Walta

Branche

Evaluatie provisieverbod (6): Bernardo Walta

De evaluatie van het provisieverbod komt eraan. In 2017 zullen de overheid en de marktpartijen zich buigen over de voordelen en nadelen van de ingrijpende maatregel. Am: neemt naar aanleiding van een blog van Jurjen Oosterbaan alvast een voorschot op die evaluatie en vraagt een aantal prominenten uit de branche om hun voorlopige evaluatie te delen. Zesde in de serie is Bernardo Walta, directeur Commercie van De Goudse Verzekeringen.

U weet er vast van: in 2017 wordt officieel het provisieverbod geëvalueerd. Tegen die tijd hebben we daar ruim vier jaar ervaring mee. Ik zie dat diverse partijen nu al hun mening ventileren, vooruitlopend op deze evaluatie. Het valt me hierbij op dat vooral de gevolgen voor financiële dienstverleners centraal staan. En dat de rode draad is dat het verbod op provisie goed is voor de klant. Maar dat zie ik toch iets anders.

Eerst het goede nieuws…
Maar we beginnen met het goede nieuws: wij zien dat het provisieverbod óók positieve gevolgen heeft voor de adviseur: u heeft namelijk uw adviesfunctie als risicomanager voor de zakelijke klant versneld opgepakt. Ik zie sinds 2013 een sterke toename van adviseurs die hun toegevoegde waarde zien in het oppakken van de adviesrol: het maken van een risicoprofiel van de klant en het geven van een bijbehorend totaaladvies. Dat kan variëren van een verzekering afsluiten tot het achter de hand houden van een bepaald kapitaal. Als De Goudse denken we dat uw reflectie op uw verdienmodel sinds 2013 daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Uw bewustzijn over uw toegevoegde waarde is daarmee vergroot. In uw belang maar vooral ook in het belang van uw klant.

Daarmee komen we bij mijn zorg: de niet-geadviseerde klant
Bij u als professioneel adviseur zie ik dus een positieve tendens, dankzij (of misschien ondanks) het provisieverbod. Echter, is deze positieve tendens ook te zien bij de eindconsument? Slechts in beperkte mate kijken we naar de gevolgen van het provisieverbod voor degene voor wie het allemaal in de steigers is gezet: de consument of de ondernemer. Hoeveel onverstandige keuzes hebben zij gemaakt sinds 2013 omdat zij geen rechtstreekse factuur voor advies willen betalen aan de adviseur? En wat zijn de gevolgen daarvan, op termijn?

Enorme risico’s
Natuurlijk, excessen binnen het provisiesysteem zijn niet goed te praten. Maar de ruimte van solidariteit die provisie bood, waardoor iedere klant op een ‘gratis’ advies van de adviseur kon rekenen, is nu verdwenen. Diverse consumenten en ondernemers pakken daarom nu zelf die bal op. Maar hun kennisniveau is te laag om zelf hun verzekeringen goed te regelen. En niet alleen het kennisniveau, ook de wil om zich in de materie te verdiepen. Kortom, de klant loopt nu enorme risico’s door het provisieverbod. Ik heb geen concreet bewijs hiervoor maar mijn onderbuikgevoel zegt me dat we de komende jaren de meest schrijnende situaties mee gaan maken. Mensen die compleet aan de grond raken (emotioneel en financieel) omdat hun verzekering niet biedt wat ze ervan verwacht hadden.

Een eerlijke evaluatie!
Daarom doe ik graag een oproep aan collega-verzekeraars die (ook) direct verzekeringen aanbieden: pak eens twintig dossiers op en laat via een onafhankelijke adviseur uitzoeken of de klant die direct heeft gesloten wéét wat hij heeft gesloten en of het voldoet aan de verwachtingen. Laten we dit als branche oprecht uitzoeken als onderdeel van een oprecht goede evaluatie in 2017. In het belang van degene voor wie we het tenslotte allemaal doen: de klant.

Bekijk alle bijdrages aan deze serie hier.

Reageer op dit artikel