nieuws

Bestuurder mag advocaat meenemen naar DNB-toetsing

Branche

Bestuurder mag advocaat meenemen naar DNB-toetsing

DNB heeft een aantal concrete maatregelen getroffen om na kritiek op de toetsing van bestuurders de opzet te veranderen. Gesprekken worden voortaan opgenomen en bestuurders mogen een advocaat meenemen naar het gesprek.

Dat zegt DNB-directeur Frank Elderson in een vraaggesprek op de website van de toezichthouder. Elderson stelt ten eerste dat er inhoudelijk niks verandert aan de eisen die DNB stelt aan beleidsbepalers in de branche. Maar aan de opzet van de gesprekken gaat wel wat veranderen. Dat zit hem voornamelijk in de rechtsbescherming van de kandidaten, die volgens Elderson niet altijd voor iedereen helder was.

“Daarom zijn we gestart met een pilot met als uitgangspunt dat geluidsopnamen van de gesprekken worden gemaakt”, zegt Elderson. “Het blijkt dat sommige kandidaten daar behoefte aan hebben, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over wat er is besproken. Dit is natuurlijk geen verplichting. Ook zullen we, daar waar gewenst, toestaan dat een belangenbehartiger meekomt naar het gesprek. Bij hertoetsingen adviseren we sowieso een belangenbehartiger mee te nemen.”

Behoefte
Elderson geeft aan dat er bij de wijzigingen meer is gekeken naar de behoefte die er was bij bestuurders en commissarissen. “Daar komt het kortgezegd op neer, ja. We hebben zelf alles op een rij gezet en zijn gekomen tot deze verbeteringen. Van de parkeerplaats bij ons op kantoor tot de interne besluitvorming en de rechtsbescherming. Het zijn belangrijke punten waarvan wij hoorden en onderschreven dat ze beter konden. Door externe deskundigen in het toetsingsproces te betrekken en door de grotere betrokkenheid van het senior management binnen DNB gedurende het toetsingsproces, komen we alles bij elkaar nog zorgvuldiger tot een oordeel.”

DNB gaf eerder al aan ook meer het seniormanagement te betrekken bij de toetsingsgesprekken. Er kwam veel kritiek uit de branche over de manier van toetsing: bestuurders klaagden dat zij met jonge psychologen in gesprek moesten, Pieter Lakeman uitte forse kritiek en onlangs werden er Kamervragen gesteld nadat een kleine onderlinge hagelverzekeraar moest stoppen omdat bestuurders de toetsing niet doorstonden.

Reageer op dit artikel