nieuws

19 april 2016: Seminar pensioen en ICT

Branche

IT-risico’s zijn aan de orde van de dag. In het bijzonder bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties zijn de risico’s op financiële schade en reputatieschade enorm. Denk hierbij niet alleen beveiligingsinbreuken (zoals hacks), maar ook aan (langdurige) uitval van systemen, waardoor bijvoorbeeld uitbetalingen niet meer tijdig plaats kunnen vinden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat inmiddels ook DNB dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan en op 19 juni 2015 verslag heeft gedaan van verricht onderzoek naar de beheersing van IT-risico’s bij pensioenfondsen. De conclusie van DNB is onder meer dat de beheersing van IT-risico’s bij veel pensioenfondsen te weinig bestuurlijke aandacht krijgt. DNB heeft inmiddels aangekondigd meer dan voorheen aandacht te zullen vragen voor dit onderwerp. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder privacy) heeft de bescherming van financiële persoonsgegevens hoog op de agenda staan. Beide toezichthouders kunnen zowel preventief als reactief ingrijpen. Eventuele boetes kunnen niet alleen aan de organisatie, maar soms ook aan de bestuurders worden opgelegd.

Zorg ervoor dat IT-risico’s u geen grijze haren bezorgen, maar beheers deze risico’s! Wij praten u graag bij over de IT-ontwikkelingen, met kennis van de pensioenwereld waarin u opereert, zodat u voldoende compliant blijft.

Door de bundeling van expertise op pensioen- en ICT-terrein wordt u in een halve middag specifiek bijgepraat over ICT specifiek binnen de pensioenwereld.

Programma
Het programma is als volgt opgebouwd:

  • 15.00 uur: introductie Henk Hoving, met onder andere korte toelichting op het DNB-rapport van 19 juni 2015
  • 15.10 uur: presentatie Frédérique Hoppers over pensioenjuridische aspecten uitbesteding en pensioentoezicht
  • 15.45 uur: pauze
  • 16.00 uur: presentatie Mark Jansen over IT-risico’s en privacyaspecten binnen de pensioenwereld
  • 16.45 uur: borrel

Voor wie?
Voor pensioenfondsbestuurders, medewerkers van het Bestuursbureau, medewerkers van pensioenuitvoeringsorganisaties en IT-deskundigen, die verantwoordelijk zijn voor of zich bezighouden met IT-vraagstukken op pensioenterrein.

Waar en wanneer?
Het seminar vindt plaats op donderdag 19 april 2016 van 15.00 uur tot 17.00 uur in de conferentieruimte bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de ICT- en pensioenadvocaten van Dirkzwager en overige deelnemers van de workshop.

Kosten en aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. Aanmelden is nu al mogelijk door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl.

Door: Frederique Hoppers

Reageer op dit artikel