nieuws

VVD: Waarom kan AFM kosten niet op zelfde hoogte houden?

Branche

VVD: Waarom kan AFM kosten niet op zelfde hoogte houden?

De VVD heeft in een overleg over de kostenkaders van de toezichthouders een aantal behoorlijke vraagtekens gesteld bij de kosteninschatting van de AFM. De regeringspartij wil weten waarom de toezichthouder, in tegenstelling tot collega DNB, de kosten niet op hetzelfde niveau kan houden, vraagt zich af waarom de salariskosten zo stijgen en springt in de bres voor de adviseur.

Dat blijkt uit de inbreng van een schriftelijk verslag over de kostenkaders dat onlangs werd ingediend. Daarin heeft de VVD een flink aantal kritische noten te kraken bij die van de AFM, die de kosten voor dit jaar € 4 mln hoger inschat dan in 2015. Bij DNB blijven de kosten daarentegen op hetzelfde niveau. De VVD vraagt zich af waarom: “De leden van de VVD-fractie vinden het positief dat DNB een aantal intensiveringen en nieuwe taken kan uitvoeren zonder dat daarvoor aanvullend budget nodig is. Dit leidt dus niet tot een uitbreiding van de toezichtkosten. Waarom is dat bij de AFM niet gelukt? In hoeverre is de AFM zich ook bewust van het belang van kostenbeheersing? Waarom kunnen de in de bijlage genoemde “mutaties takenpakket” niet zonder uitbreiding van de kosten worden uitgevoerd en dus door herprioritering worden opgelost? Is de minister bereid om de AFM eventueel een taakstelling op te leggen? Zo nee, waarom niet?”

Salariskosten
Het grootste gedeelte van de kostenstijging (€ 3,3 mln) valt bij de toezichthouder onder het kopje ‘loonmutatie’. Het is de VVD niet duidelijk waarom die salariskosten dusdanig omhoog moeten. “AFM heeft een loonmutatie van € 3,3 mln op een totaal basisbedrag van € 87,2 mln, terwijl DNB een lagere loonmutatie van € 1,9 mln heeft op een hoger totaal basisbedrag van € 147,4 mln. Dat lijkt tegenstrijdig. Welke verklaring is er voor het grote verschil, en dus de veel hogere loonmutatie bij de AFM (ook nog eens over een lager totaal basisbedrag)?”, vraagt de VVD zich af.

Adviseurs
De VVD vraagt zich door de stijgende toezichtkosten ook af wat de consequenties zijn voor de groep kleine adviseurs en in hoeverre zij getroffen worden omdat ze een grotere bijdrage moeten leveren. “De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep in totaal? In hoeverre is dit nog proportioneel?”

Bij die vraag sluit het CDA zich aan, omdat uit het kostenkader blijkt dat de toegenomen kosten voornamelijk gemaakt moeten worden voor grotere instellingen. Dat zou niet zijn weerslag mogen hebben op de kleinere, onder toezicht staande instellingen, vindt het CDA en dus vraagt de partij: “Hoe voorkomt de minister dat het juist de kleinere instellingen zijn die hiervoor extra worden aangeslagen, terwijl men niet verantwoordelijk is voor de gestegen kosten?”

Reageer op dit artikel