nieuws

Verzekeringsbranche helpt klant bij faillissement intermediair

Branche

Verzekeringsbranche helpt klant bij faillissement intermediair

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD hebben enige tijd geleden afspraken gemaakt over het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs. Er kan ook een interim adviseur worden aangesteld, zodat de dienstverlening aan de klant wordt gewaarborgd. Interim adviseurs voor deze taak kunnen zich nu officieel aanmelden.

Het aantal faillissementen van intermediairs is volgens het CBS de afgelopen jaren teruggelopen. Maar als het toch voorkomt, is het van belang ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe de dienstverlening aan de klant gecontinueerd wordt, zo vinden de drie partijen. De drie brancheorganisaties hebben dat nu vastgelegd in het ‘Protocol faillissement intermediair‘.

Harold Mahadew van het Verbond: “Een faillissement van een intermediair is uitermate complex. Het protocol beweegt zich op het snijvlak van twee verschillende wetten: Wft en de Faillissementswet. Het is voor de verzekeringsbedrijfstak van groot belang om de klant bij een faillissement niet aan zijn lot over te laten, maar hem te helpen. Het protocol voorziet hierin.”

Uitwerking van een van de afspraken is dat bij een faillissement een interim adviseur de belangen behartigt van de klant. Deze interim adviseur wordt door de curator aangesteld, vanuit een pool van adviseurs die zijn geselecteerd op ervaring en deskundigheid. Adfiz en OvFD werken nu aan het vormen van deze pool.

“Iedere financieel dienstverlener kan zich hiervoor aanmelden door een kantoorverklaring in te vullen. Deze wordt beoordeeld en bij akkoord behoort de dienstverlener tot de pool. In geval van een faillissement kan de curator vervolgens de gegevens opvragen en zo een afgewogen
keuze maken voor een geschikte interim adviseur”, zo meldt Adfiz.

Reageer op dit artikel