nieuws

Verbond: ‘Nieuwe gezondheidsverklaring AOV’

Branche

Verbond: ‘Nieuwe gezondheidsverklaring AOV’

Naar aanleiding van een kritisch item van Radar over AOV’s, heeft het Verbond laten weten de gezondheidsverklaring, die wordt gebruikt bij de aanvraag van een AOV, te herzien. Het streven is, om samen met huisartsenorganisatie KNMG en patiëntenorganisatie Iederin, onduidelijkheden bij de aanvraag van een verzekering te voorkomen, aldus Richard Weurding, directeur van het Verbond.

In het item van Radar kwamen diverse voorbeelden naar voren waarin zzp’ers hoge premies betalen. Maar als er uitgekeerd moet worden, geven de verzekeraars niet thuis. In enkele gevallen wordt zelfs de uitgekeerde premie teruggevorderd. “Verzekeraars duiken dan in het medische verleden van een verzekerde en doen er alles aan om niet uit te hoeven keren”, zegt Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Timmerman Johan Ratgers kwam wegens een gescheurde pees in zijn hand thuis te zitten. Volgens verzekeraar Allianz had Ratgers 3 maanden recht op 40% AOV. De verzekeraar kwam er echter achter dat Ratgers in het verleden een neuroloog heeft bezocht. “Voor aanhoudende hoofdpijn”, vertelt de timmerman. “Dat is kort daarna overgegaan. Maar ik had geen recht meer op een uitkering, ik moest de verzekering uit en ik moest de ontvangen premie van ruim € 7800,- terugbetalen.”

Conny Snel moest zelfs € 24.000 terugbetalen aan verzekeraar TAF. Wegens nekklachten raakte ze arbeidsongeschikt en ontving in eerste instantie twee jaar lang een AOV. “Maar omdat ik op 16-jarige leeftijd wegens rugklachten een borstverkleining heb gehad, is mijn uitkering stopgezet en moest ik alles terugbetalen.” Na twee jaar is Snel door het Kifid alsnog in het gelijk gesteld en heeft ze het geld teruggekregen. “Maar TAF heeft mijn uitkering onlangs weer gestopt, omdat ze mij gezond genoeg vinden om weer te kunnen werken.”

Weurding geeft aan dat de intensieve samenwerking met de artsen- en patiëntenorganisatie ervoor moet zorgen dat “fouten en onduidelijk heden voorkomen worden. Hier gaan we samen hard aan werken. Daarnaast moeten we er samen met onder andere de KvK voor zorgen dat de voorlichting voor zzp’ers beter wordt.”

Reageer op dit artikel