nieuws

Oude regels staan FinTech in de weg

Branche

Oude regels staan FinTech in de weg

Verouderde regelgeving staat een bloeiende technologische vernieuwing van de financiële dienstverlening in de weg. Uit een onderzoek van onder meer Rabobank en ING blijkt dat in Nederland hierover nog onvoldoende kennis is. Verder zou sprake zijn van een gebrekkige samenwerking tussen start-ups, gevestigde partijen en de overheid.

De onderzoekers gaan er vanuit dat de opkomst van onder andere crowdfunding de financiële sector drastisch veranderen. Ze roepen politiek Den Haag op om regelgeving en toezicht aan deze ontwikkelingen aan te passen. Nu geldt voor FinTech-initiatieven vaak nog dezelfde eisen als voor traditionele instellingen.

De studie is uitgevoerd door de twee banken in samenwerking met Holland FinTech en adviesbureau Roland Berger. Ze wijzen erop dat de vernieuwingen zeer breed toepasbaar zijn, bijvoorbeeld door in de gezondheidszorg betaalstromen te versimpelen of in de juridische dienstverlening, waar computers contracten kunnen opstellen. Toezichthouder AFM komt de sector alvast wat tegemoet. De toezichthouder heeft nieuwe voorschriften op het gebied van crowdfunding aangekondigd.

De Nederlandsche Bank publiceerde een eigen onderzoeksrapport. DNB omarmt de technologische vernieuwingen, maar is tegelijkertijd alert op de potentiële risico’s hiervan.

Reageer op dit artikel