nieuws

‘Leiderschap is van iedereen, want vooruitgang creëer je samen’

Branche

‘Leiderschap is van iedereen, want vooruitgang creëer je samen’

Leiderschap, wat is dat eigenlijk? En hoe kun je het ontwikkelen? Binnen ‘De waarde van advies’ belichten we de komende tijd verschillende aspecten van leiderschap. Van persoonlijk leiderschap, leiderschap binnen een organisatie tot marktleiderschap. We trappen af met een interview met Jack Hommel over het leiderschap van de toekomst.

De markt is volop in beweging. Wat betekent dat voor onze branche?
“We leven in een economisch en sociaal maatschappelijk onrustige periode. Dat is goed te merken in ons vakgebied. Ook krijgen we steeds meer te maken met strengere wet- en regelgeving. Dat kost veel tijd, waardoor er minder energie overblijft voor innovatie. Terwijl die innovatie essentieel is. Juist nu. Er verandert veel in onze branche en we willen het graag beter doen, maar het is niet altijd duidelijk hoe we dat het best kunnen aanpakken”

Om wat voor leider vraagt een duurzaam succesvolle organisatie?
“Leiderschap is niet langer voorbehouden aan de formeel leidinggevenden. Alle medewerkers in een organisatie zijn leiders. Zeker nu er steeds vaker gewerkt wordt in alsmaar wisselende samenwerkingsverbanden. Leiders faciliteren hun mensen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Door individueel ondernemerschap binnen een organisatie en door co-creatie ontwikkelen we nieuwe businessmodellen en proposities die aansluiten bij de huidige tijdgeest.”

Wat betekent dit voor de individuele medewerker?
“Een open mind is essentieel, voor iedereen. Denk in kansen en oplossingen. Doe mee, neem je verantwoordelijkheid en vraag je telkens af: wat is mijn bijdrage aan het succes van de organisatie waaraan ik verbonden ben?”

Welke organisaties vind jij inspirerend?
“Er zijn heel veel organisaties in onze branche die mij inspireren, te veel om op te noemen. Professor Volberda brengt in zijn onderzoek (Het nieuwe businessmodel in financieel advies, red.) veel intermediairs in beeld die een nieuw verdienmodel ontwikkelden. Meijers Assurantiën in Amstelveen, bijvoorbeeld. Zij sprongen in een vroeg stadium in op de veranderende markt voor inkomensverzekeringen, met een bloeiend onderdeel van het familiebedrijf als resultaat. Ook SUCSEZ / Upiva B.V. is een mooi voorbeeld. Toen de zorgmarkt werd geprivatiseerd, zagen zij direct kansen voor nieuwe zorgverzekeringen. Bovendien stelden zij zichzelf als doel om de klant steeds beter te bedienen. En dat werkt.”

‘Leiderschap moet je ook dúrven tonen’

Wat is het geheim van hun leiderschap denk je?
“Het is een combinatie van lef hebben, keuzes maken, goed ondernemerschap en volhouden. Leiderschap moet je ook dúrven tonen. Dat betekent dat je mogelijkheden optimaal benut en ook dat er wel eens iets niet lukt. Nog een mooi voorbeeld: pensioen is al lang geen bijzaak meer voor het intermediair. Dat kun je lastig vinden, maar je kunt er ook op inspringen en er je expertise van maken zoals EBC Nederland.”

Leiderschap, is dat eigenlijk niet iets wat je van nature hebt of niet?
“Denk vanuit je eigen kracht. Wat doe je al, wat zijn je waarden en normen, welke bagage en mogelijkheden heb je in huis? Zo zie je ook welke ontwikkelingen specifiek voor jou relevant zijn, waarmee je je kwaliteiten kunt inzetten en leiderschap kunt tonen.”

Op alle fronten bijblijven, daar heeft het intermediair een hele kluif aan.
“Zorg daarom dat je altijd met jezelf in gesprek blijft. Soms moet je een klein stapje zetten, dan weer een grote. Waar het om gaat is dat je ziet wat er gebeurt. Pik signalen op en kijk vooruit. Wat kun je er zelf mee en wat betekent het voor je organisatie? Zo kun je veranderingen samen vorm en richting geven. Ik geloof niet in sturing van bovenaf met strakke kaders. Leiderschap is van iedereen. Je moet elkaar inspireren om het elke dag weer beter te doen.”

Wat is volgens u het leiderschap van de toekomst? Welk type leiders en leiderschap zijn nodig voor een duurzaam succesvolle adviesbranche? Laat hieronder uw reactie achter.

Reageer op dit artikel