nieuws

Examentraining (31): Schadeverzekering Zakelijk

Branche

Examentraining (31): Schadeverzekering Zakelijk

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 30 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Schadeverzekering Zakelijk.

Casus
René (30 jaar oud) is zelfstandig winkelier, gespecialiseerd in audiovisuele apparatuur. Hij adviseert en verkoopt televisies, Hifi-apparatuur en camera’s uit het hogere segment. Zijn keuze voor het hogere segment heeft er ook toe geleid dat hij zijn winkel in het winkelcentrum heeft verruild voor een winkel aan huis. Zijn winkel is aan zijn woonhuis gebouwd. Hij heeft één medewerker in vaste dienst, dat is Hans.

De meest kostbare zaken zijn opgeslagen in een beveiligd gedeelte van de winkel. De toegangsdeuren van zowel de winkel als het woonhuis zijn goed beveiligd met inbraakwerende sloten met een vertraging van vijf minuten. Tussen het woonhuis van René en zijn winkel is geen beveiliging gemaakt.

Als extra service installeert het bedrijf van René de apparatuur bij de cliënten thuis, waarvoor hij gebruik maakt van een nieuwe Mercedes bedrijfsbus. In deze bus neemt hij, naast de Hifi-apparatuur, ook hoogwaardige meetapparatuur mee, alsmede het nodige gereedschap.

Uit het inventarisatiegesprek blijkt het volgende:

  • René is globaal op de hoogte van de inhoud van verzekeringen;
  • Hij begrijpt de inhoud van de polissen globaal;
  • Hij durft wel financiële risico’s aan te gaan;
  • Hij heeft spaargeld en is bereid minder uitgaven te doen als het even tegen zit;
  • Hij wil een goede dekking en is bereid een eigen risico te dragen;
  • Hij vindt goede service en een goede dekking belangrijk;
  • Hij houdt van zekerheid.

Vraag 1
Waar moet u als tussenpersoon op basis van bovenstaande inventarisatie nog zéker extra aandacht aan schenken?

a. Kan René de risico’s echt wel aan?
b. Is René bereid om een risico zelf te dragen en tot hoever?
c. Begrijpt René welke financiële risico’s eventueel voor zijn eigen rekening komen?

Toetsterm:
2b.1 Kandidaat bevraagt de klant gestructureerd en onbevooroordeeld. Alle relevante gegevens van het klantprofiel worden verzameld. Als gegevens ontbreken of onduidelijk zijn, vraagt de kandidaat door. Kandidaat controleert of hij de juiste persoon voor zich heeft en of de klant beschikkingsbevoegd en/of handelingsbekwaam is. Kandidaat kan de klant begrijpelijk uitleggen waarom de gegevens nodig zijn.

Vraag 2
Na weer een inbraakgolf in het verderop gelegen dorp denkt René erover extra preventieve maatregelen te treffen, maar hij weet er eigenlijk te weinig van. Welke van onderstaande maatregelen is het meest geschikt voor René?

a. Goed hang- en sluitwerk op de deuren tussen de woning en de aanbouw.
b. Het bestaand hang- en sluitwerk te vervangen naar hang- en sluitwerk met een inbraakvertraging van tien minuten.
c. Compartimentering.

Toetsterm:
2b.2 Kandidaat inventariseert alle genomen preventiemaatregelen. De kandidaat legt, indien nodig, uit in welke omstandigheden preventieve maatregelen wenselijk, effectief of zelfs verplicht zijn. De kandidaat overtuigt de klant van de voordelen van preventie.

Vraag 3
Uiteindelijk komt het gesprek ook terecht bij de bedrijfsbus. Een keurig model met voldoende ruimte en gemak voor de bestuurder. Welk advies kunt u hem geven inzake de dekking van zijn autoverzekering:

a. WA + beperkt casco, zonder eigen risico.
b. WA + beperkt casco, met eigen risico.
c. WA + volledig casco, zonder eigen risico.
d. WA + volledig casco, met eigen risico.
e. Uitsluitend WA.

Toetsterm:
2e.7 Passende dekking gezien ouderdom en gebruik objecten.

Vraag 4
We zijn inmiddels een paar maanden verder en u krijgt een telefoontje van René. Medewerker Hans heeft helaas een ongeval gehad met de Mercedes bedrijfsbus. Hans was op weg naar een cliënt aan het telefoneren en had zijn aandacht er helaas niet helemaal bij. Hij miste een bocht en kwam tegen een boom tot stilstand, waarbij hij een hersenschudding opliep. Is René aansprakelijk voor de letselschade van Hans?

a. Nee, René is niet aansprakelijk.
b. René is wel aansprakelijk en wel op grond van art. 7:611 BW.
c. René is wel aansprakelijk en wel op grond van art. 7:658 BW. d. René is wel aansprakelijk en wel op grond van art. 6:170 BW.

Toetsterm:
1g.3 De kandidaat kan de relevante wetsartikelen in het BW uitleggen.

Vraag 5
René heeft voor Hans een ongevallenverzekering afgesloten en de Mercedes bedrijfsbus is ook nog voorzien van een SVI (Schadeverzekering voor inzittenden). Stel dat Hans ten gevolge van het ongeval blijvend invalide zou raken, hoe beïnvloeden de uitkeringen uit deze twee verzekeringen elkaar dan?

a. De oudste verzekering gaat voor.
b. De uitkeringen worden met elkaar verrekend.
c. De uitkeringen beïnvloeden elkaar niet.

Toetsterm:
3e.2 Kandidaat beoordeelt met behulp van de daarvoor benodigde gegevens op juiste wijze of:

• Er dekking is voor schade door eigen gebrek;
• of er sprake is van over- of onderverzekering;
• dekking of een dekkingsbeperking of uitsluiting van toepassing is;
• de schade (inclusief) kosten gedekt is;
• er sprake is van samenloop en wat de gevolgen daarvan zijn.

De kandidaat bepaalt of de gegeven schade (inclusief kosten) gedekt is op de schadeverzekering.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel