nieuws

Enquête Verbond: bedrijven zijn veiliger

Branche

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn in de afgelopen drie jaar veiliger geworden. Dat vindt het merendeel van risicodeskundigen die in de verzekeringsbranche actief zijn en aan een enquête van het Verbond hebben deelgenomen.

Enquête Verbond: bedrijven zijn veiliger

Met name risicodeskundigen in de branches Agrarisch en Motor vinden dat de bedrijven en instellingen die zij in de boeken hebben staan, meer oog hebben voor risico’s en meer gebruik maken van (brand)veilige materialen. Daarnaast zouden deze bedrijven zich meer zorgen maken over de continuïteit van de onderneming en zouden er betere inspecties en controles plaatsvinden.

Preventie
Uit de enquête blijkt dat er vooral nog winst is te boeken op het terrein van preventie. Door bijvoorbeeld (risico)bewustwording te vergroten, afspraken en inspecties vast te leggen en door kennis te delen.
Ook moeten ondernemers ervan worden doordrongen dat het slechts voldoen aan wet- en regelgeving een onderschatting is van de risico’s die het bedrijf loopt. Bijna de helft van de risicodeskundigen is namelijk van mening dat het wettelijk/toezichthoudend kader onvoldoende is. In hun ogen worden bestaande wetten en normen onvoldoende geïnspecteerd, is de handhaving onvoldoende en zijn ondernemers niet goed genoeg voorbereid op hun eigen verantwoordelijkheid nu de overheid steeds verder terugtreedt. Ze pleiten daarom voor meer dialoog, uitwisseling van informatie en een betere samenwerking tussen overheid en verzekeraars.

Cyber en fraude
Op de vraag op welke terreinen bedrijven minder veilig zijn geworden, werden vooral cyber en fraude genoemd. Volgens de risicodeskundigen zorgt de financiële crisis zowel voor meer als voor minder veiligheid. Meer, omdat ondernemers zich bewuster zijn dat schade hun continuïteit in gevaar brengt. Minder, omdat er wordt bezuinigd op preventie en veiligheid.

Reageer op dit artikel