nieuws

DNB omarmt FinTech

Branche

DNB omarmt FinTech

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovaties in betalingsverkeer, kredietverlening, vermogensbeheer en verzekeren vormen uitdagingen voor de verdienmodellen van gevestigde financiële instellingen, maar bieden tevens tal van kansen. DNB omarmt de positieve bijdragen van FinTech, maar is tegelijkertijd alert op de potentiële risico’s hiervan. Dit stelt de toezichthouder in haar onderzoeksrapport ‘Technologische innovatie: kansen en risico’s voor de financiële sector’.

DNB stelt dat de financiële sector gebaat is bij innovatie. Het kan de efficiëntie bevorderen. De toetreding van nieuwe, innovatieve partijen maakt dat er meer concurrentie en diversiteit kan ontstaan in de sector. Dit creëert meer keuzemogelijkheden, waardoor aanbieders zich sterker moeten onderscheiden en meer dan ooit moeten streven naar de beste dienstverlening tegen de laagste prijs. Innovatie zorgt er tevens voor dat gevestigde instellingen zich moeten toeleggen op producten en diensten die op zichzelf winstgevend zijn in plaats van op het bestrijken van zo veel mogelijk verschillende diensten.

Naast kansen kan FinTech ook tot risico’s leiden. Zo kunnen er strategische en financiële risico’s ontstaan wanneer innovatieve nieuwkomers de verdienmodellen van gevestigde partijen onder druk zetten. Operationele risico’s ontstaan voor zowel bestaande als nieuwe spelers, wanneer het risicobeheer en verouderde ICT-systemen de groei van de business niet kan bijbenen. De komst van nieuwe, innovatieve spelers brengt volgens DNB ook risico’s met zich mee op het gebied van integriteit. Zo kunnen innovatieve producten en diensten het speelveld van financiële diensten complexer en daardoor minder transparant maken. Dit kan brede vertrouwenseffecten tot gevolg hebben.

Vervolgstappen
DNB gaat onderzoeken hoe zij haar toezichtaanpak beter kan aansluiten op de veranderende financiële sector. Zo gaat de toezichthouder bijvoorbeeld na of een meer gedifferentieerde aanpak van de vergunningverlening wenselijk is. Ook wordt er in samenwerking met de AFM een innovatiecentrum ingericht, waar innovatieve bedrijven met vragen over regelgeving en beleid terecht kunnen. De snelheid en complexiteit van innovatie vragen om meer kennisuitwisseling met onder andere marktpartijen, collegatoezichthouders en wetgevers. Daarom zal DNB nog actiever de dialoog aangaan. En om constant up-to-date te blijven en de kennis van FinTech te vergroten, zal DNB haar medewerkers blijven opleiden.

Eerder berichtte am:web al dat er steeds meer geld wordt geïnvesteerd in het vernieuwen van de financiële dienstverlening.

Reageer op dit artikel