nieuws

Dijsselbloem pleit voor correctie Solvency II eisen

Branche

Dijsselbloem pleit voor correctie Solvency II eisen

Minister Dijsselbloem van Financiën is het niet eens met Solvency II-regeling dat hypotheken met NHG hetzelfde behandelt als meer risicovolle NGH-loze hypotheken. Hij kan hier op dit moment echter nog niets aan doen. Hij belooft de kwestie in te brengen bij de evaluatie van Solvency II in 2018.

Dijsselbloem schrijft in zijn antwoord op Kamervragen van VVD’ers Aukje de Vries en Roald van der Linde: “Hoewel DNB van mening is dat hypotheekleningen met NHG minder risicovol zijn, is DNB eveneens van mening dat de NHG strikt juridisch gezien niet voldoet aan de criteria zoals die zijn opgenomen in de gedelegeerde verordening onder de Solvency II richtlijn. Dit betekent dat de buffereisen voor de minder risicovolle NHG-hypotheken gelijk worden gesteld aan die van hypotheken zonder NHG. Ik ben, net als DNB, van mening dat dit niet terecht is en dat de solvabiliteitseisen gecorrigeerd dienen te worden voor het risicobeperkend effect van de NHG.”

De minister schat de concurrentieverstoring tussen banken en verzekeraars op het gebied van de hypotheekverstrekking als klein in doordat de richtlijn hypotheken met en zonder NHG gelijkstelt. “Voor hypotheken met een lange looptijd kan de verzekeraar ook zonder NHG in veel gevallen een aantrekkelijk aanbod doen, omdat deze belegging goed past bij het bedrijfsmodel van de verzekeraar. Wanneer de rentelooptijd van de hypotheek goed aansluit op de looptijd van de uitkeringen aan polishouders, wordt het renterisico van de verzekeraar voor een belangrijk deel afgedekt door dit product. Dit laatste geeft eveneens lagere buffervereisten.”

Reageer op dit artikel