nieuws

Verzekeraars klaar voor Solvency II

Branche

Verzekeraars klaar voor Solvency II

Uit onderzoek van Insurance Europe, de Europese koepelorganisatie, blijkt dat verzekeraars klaar zijn voor Solvency II. Dit ondanks dat ruim tweederde van de verzekeraars nog in een laat stadium geconfronteerd werden met aanvullende vereisten.

In Nederland zou daar slechts in geringe mate sprake van zijn, laat het Verbond van Verzekeraars in een persbericht weten. Het onderzoek laat zien dat meer toezichthouders de nieuwe toezichtregels meer conservatief en meer prudentieel interpreteren, het percentage is van 39% naar 47% gestegen. Desondanks geeft een ruime meerderheid van de verzekeraars aan dat ze per 1 januari 2016 gereed zijn om de nieuwe regels toe te passen. Wel stelt Insurance Europe dat additionele eisen en meer conservatieve interpretaties op een zeer uitdagend moment komen voor de sector. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de kwantitatieve rapportagemodellen zeer kort geleden officieel zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zodat verzekeraars pas nu duidelijkheid hebben verkregen over wat en hoe ze precies moeten rapporteren aan de toezichthouder.

Verbeteringen
Uit het onderzoek blijkt  verder dat verzekeraars op veel vlakken verbetering zien: zo gaf 79% van de verzekeraars aan dat de governance (pillar 2) is verbeterd, 74% stelde dat de risicobeheersingsprocessen robuuster zijn geworden en 63% had het gevoel dat ook de datakwaliteit is verbeterd. Insurance Europe constateert dat het verheugend is te zien dat verzekeraars zulke goede vorderingen maken bij de invoering van het Solvency II raamwerk, ondanks alle uitdagingen. Insurance Europe benadrukt wel dat Solvency II in de afgelopen jaren tot een erg conservatief en uitgebreid regime is uitgegroeid. Het is daarom belangrijk, vooral in dit late stadium van het implementatie proces, het aantal aanvullende vereisten en meer conservatieve interpretaties zoveel mogelijk te beperken.

Overzicht
DNB presenteerde een overzicht met de gemiddelde solvabiliteit per sector onder Solvency I en II. De verschillen zijn groot: de percentages onder Solvency II liggen een stuk lager. Maar dat is verklaarbaar, licht de toezichthouder toe: “Dit komt omdat het toezichtraamwerk dat achter beide ratio’s schuilgaat verschillend en eigenlijk niet vergelijkbaar is. Onder Solvency II worden, in tegenstelling tot onder Solvency I, de daadwerkelijke risico’s die bij een verzekeraar aanwezig zijn, meegenomen in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Een solvabiliteitsratio van 100% onder Solvency II betekent daarom heel wat anders dan een solvabiliteitsratio van 100% onder Solvency I.”

Op dit moment zien de cijfers er als volgt uit:

Tabel Solvency II

Reageer op dit artikel