nieuws

Verbond voelt zich gepasseerd in rapporten over regeldruk

Branche

Verbond voelt zich gepasseerd in rapporten over regeldruk

Het Verbond van Verzekeraars merkt op dat er in twee recente rapporten over regeldruk en concurrentie bij kredietverlening veel aandacht besteed wordt aan kleine nieuwe toetreders terwijl bestaande grote spelers niet aan bod komen. Dat schrijft Verbondsdirecteur Leo de Boer in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens De Boer kunnen juist bestaande grote spelers een ‘quick win’ zijn om snel meer concurrentie in kredietverlening te krijgen.

De Boer schrijft de brief omdat er volgende week een Kameroverleg gepland staat over regeldruk bij nieuwe toetreders. De Tweede Kamer gaat het hebben over twee recente rapporten. Actal (Adviescollege Toetsing Regeldruk) publiceerde het onderzoek ‘Regeldruk bij kredietverstrekking’ en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) schreef het rapport ‘Concurrentie op de markt voor mkb-financiering’.

Aandacht
Het Verbond vindt het opvallend dat de rol van verzekeraars in die rapporten niet is benoemd. De Boer schrijft: “Er wordt door de ACM en Actal veel aandacht besteed aan kleine nieuwe toetreders terwijl bestaande grote spelers met veel kapitaal (datzelfde geldt overigens ook voor pensioenfondsen) een quick win zouden kunnen zijn om snel meer concurrentie in kredietverlening te krijgen.”

De Boer wijst er op dat een aantal verzekeraars al van start is gegaan met twee financieringsfondsen om zo het leningaanbod voor het mkb te vergroten. Verzekeraars worden ook steeds actiever op de hypothekenmarkt, waar hun marktaandeel groeit, schrijft de Verbondsdirecteur. Volgens hem kunnen verzekeraars daarbij een nog grotere rol spelen en de concurrentie aanwakkeren. Daarvoor is wel een level playing field nodig.

Achterstand
De strijd is nu nog ongelijk, vindt het Verbond. Dat komt door het verschil in kapitaaleisen voor hypotheken die voortvloeien uit de toezichtkaders voor banken en verzekeraars. De Boer noemt als voorbeeld NHG hypotheken. “Daarbij hoeven banken in alle gevallen geen kapitaal aan te houden, verzekeraars wel. Deze verschillen in kapitaaleisen leiden tot ongelijke concurrentie en zetten verzekeraars op achterstand.”
Ook bij de kredietverlening aan het MKB gelden verschillen in kapitaaleisen tussen banken en verzekeraars. De Boer: “Verzekeraars moeten voor het berekenen van de kapitaaleis het spreadrisico gebruiken. Banken hoeven geen spreadrisico te berekenen, maar moeten de kapitaaleis bepalen op basis van het – veel lagere – tegenpartijrisico, het risico dat de tegenpartij niet aan zijn betalings- verplichtingen kan voldoen. Ook dit verschil plaatst verzekeraars in een nadelige positie.”

Reageer op dit artikel