nieuws

Provisieverbod leidt tot nieuw neutraal platform voor softwareleveranciers

Branche

Provisieverbod leidt tot nieuw neutraal platform voor softwareleveranciers

Bureau D&O en een speciale contactgroep van softwareleveranciers zijn aan het bekijken of er één platform met actuele voorwaarden, premies en rentes gemaakt kan worden. Dit doen zij in reactie op het standpunt van de AFM dat een aanbieder niet mag betalen voor opname van haar producten in advies- of vergelijkingssoftware.

Vanaf 1 januari 2016 zal de AFM erop toe zien dat de sector de regelgeving naleeft. De toezichthouder maakte in juli bekend dat aanbieders niet mogen betalen voor de opname van hun producten in advies- en vergelijkingssoftware omdat deze betalingen een risico op sturing met zich meebrengen. D&O waarschuwde destijds al voor de nadelige effecten van het verbod voor adviseurs. Zo zullen de kosten van het aanpassen van de voorwaarden, rentes en premies nu betaald moeten worden door de adviseurs.

Neutraal platform
Voorzitter van de contactgroep Leon van Vliet, commercieel directeur bij Intersoftware, voorziet nog meer problemen. Hij voorspelt dat nieuwe en nog kleine aanbieders minder de kans krijgen om door softwareleveranciers te worden opgenomen. “Softwareleveranciers zullen zo neutraal mogelijk willen handelen maar we zullen ook kijken naar wat de adviseurs graag willen. Feit is dat een platform geld kost”, aldus Van Vliet.

Door één neutraal platform met de actuele voorwaarden, rentes en premies in het leven te roepen, hopen Van Vliet en D&O een oplossing te hebben gevonden voor het probleem. “Met één platform kan er niet meer gesproken worden van sturing van de aanbieders en kunnen de kosten van het aanpassen van de actuele rentes, voorwaarden en premies wel gedragen worden door de aanbieders. Ook moet het platform neutraal zijn en voor elke softwareleverancier toegankelijk. Het heeft geen nut een commercieel platform op te bouwen want die zijn er zat en hebben nog niet tot een succesvolle standaard geleid”, zegt Van Vliet.

HDN
HDN is één van de partijen die momenteel aan het kijken is of en hoe een dergelijk platform gemaakt kan worden, aldus Van Vliet. “HDN heeft in de afgelopen jaren gezorgd dat er een gestandaardiseerd aanvraagtraject voor hypotheken, kredieten en levensverzekeringen bestaat. Alle geldverstrekkers, met uitzondering van de Rabobank, zijn aangesloten op de standaard van HDN. De onafhankelijk rol en goede naam van HDN kan ook in dit platform een belangrijke rol spelen”, stelt Van Vliet.

Beren op de weg
“Wij zijn sinds juli ook in gesprek met de AFM om te zoeken naar een oplossing. Het platform is zelfs een suggestie van de toezichthouder”, vertelt Van Vliet. Het probleem ligt, volgens hem, dan ook niet zozeer bij de goedkeuring van de AFM. Wel moet er binnen de contactgroep nog uitvoerig nagedacht worden over de vorm het platform moet gaan krijgen. “Als we gaan werken met bestaande formules dan zouden we in theorie binnen een paar weken een functionerend platform kunnen opbouwen. Maar als we volledig iets nieuws op gaan bouwen dan kan er makkelijk een aantal maanden over heen gaan. Het is te hopen dat de sector het tot die tijd kan volhouden”, zegt Van Vliet.

De AFM zegt positief te staan tegenover het initiatief van de markt en wacht het resultaat af. “Of het past binnen de kaders van het provisieverbod voor financiële dienstverlening is afhankelijk van de nadere invulling. Een neutraal onafhankelijk platform dat zowel voor aanbieders als softwareleveranciers toegankelijk is, is hierbij belangrijk. Daarnaast hebben we recent in de nieuwsbrief financiële dienstverlening nader toegelicht aan welke kaders partijen, in algemene zin, moeten voldoen”, zegt Michiel Gosens, woordvoerder bij de AFM.

Reageer op dit artikel