nieuws

Ook Achmea krijgt goedkeuring voor eigen rekenmodel voor Solvency II

Branche

Ook Achmea krijgt goedkeuring voor eigen rekenmodel voor Solvency II

Na NN heeft ook Achmea van DNB toestemming gekregen voor het gebruik van een eigen intern model om de solvabiliteit te berekenen. Achmea heeft onder dat model een solvabiliteitspercentage van 185%. Onder de standaardformule zou Achmea uitkomen op 182%. NN heeft onder het interne model een solvabiliteitsratio van 247%.

Verzekeraars kunnen onder Solvency II op twee manieren hun solvabiliteit berekenen: via het standaardmodel of via een eigen intern model. DNB wil verzekeraars hiermee een passend rekenmodel bieden waarin rekening gehouden kan worden met de ‘werkelijke risico’s’ die een specifieke verzekeraar loopt.

Jaren gewerkt
Aan het model is, volgens Achmea, dan ook jaren gewerkt. “Het is nu getoetst door de toezichthouders en voldoet aan de vereisten van Solvency II. Door het gebruik van het partieel intern model heeft Achmea beter inzicht in de risico’s, waardoor betere sturing mogelijk is en de belangen van klanten nog beter worden beschermd.” De verzekeraar zegt wel dat het om voorlopige cijfers gaat. “Opgemerkt wordt dat deze cijfers zijn gebaseerd op de interpretatie van de Solvency II-regelgeving en de status van de modellen per 30-06-2015. De uitkomsten van de genoemde modellen voor eind 2015 zullen naar verwachting worden beïnvloed door nadere interpretatie van de Solvency II wet- en regelgeving, waaronder de behandelingen van belastingen, het meenemen van een verliesvoorziening voor Zorg (€ 470 mln) en verdere doorontwikkeling van de modellen”, schrijft Achmea.

Aegon
Achmea en NN hebben nu met succes een intern rekenmodel gemaakt. Aegon is nog bezig. In januari zal Aegon naar buiten brengen of zij daadwerkelijk gebruik zullen maken van dat eigen rekenmodel en of deze is goedgekeurd door DNB. Delta Lloyd gooide eerder de handdoek al in de ring omdat het proces te complex was.

Reageer op dit artikel