nieuws

NN mag eigen rekenmodel voor Solvency II voeren

Branche

NN mag eigen rekenmodel voor Solvency II voeren

NN Group heeft, voor zover bekend, als eerste Nederlandse verzekeraar toestemming gekregen van DNB om een eigen interne model te gebruiken voor het berekenen van de solvabiliteit. NN’s solvabiliteitsratio komt daarmee op 247%.

Verzekeraars kunnen onder Solvency II op twee manieren hun solvabiliteit berekenen: via het standaardmodel of via een eigen intern model. Thijs van Woerden, divisiedirecteur Toezicht verzekeraars bij DNB, legde het verschil eerder dit jaar uit in am:magazine: “Voor veel verzekeraars moet het intern model passend zijn. Maar het zou zomaar kunnen dat de werkelijke risico’s die een specifieke verzekeraar loopt, weleens heel anders zouden kunnen zijn dan in het standaardmodel berekend is. Dan moet de verzekeraar een intern model maken. Dat is een heel grote inspanning; dat is eigenlijk alleen iets voor de grotere verzekeraars. Wij moeten dat model controleren en goedkeuren. Je snapt dat dat een uitgebreid proces is.”

Gunstiger resultaat
NN heeft nu met succes zo’n intern model gemaakt, waar eerder bijvoorbeeld Delta Lloyd dat al opgaf, omdat het proces te complex was. Uit het intern model komt meestal een gunstiger resultaat voor de verzekeraar, maar DNB houdt scherp toezicht bij het maken van zo’n model, vertelde Van Woerden destijds al: “Verzekeraarsmoeten het onderbouwen, modelleren en intern valideren. Dat is nogal wat. Dat verklaart waarom het zo lang moet duren, omdat het een complex, omvangrijk proces is en je moet het goed doen.”

Solvabiliteit
NN had volgens het standaardmodel al een hoge solvabiliteit en ziet die nu nog verder stijgen naar 247%. Die solvabiliteitsratio is wel gemeten op 30 september van dit jaar. De precieze cijfers volgen pas in het nieuwe jaar, als de laatste details van het nieuwe toezichtregime ook helemaal duidelijk zijn.

Reageer op dit artikel