nieuws

Loonsverhoging voor Achmea-medewerkers

Branche

Loonsverhoging voor Achmea-medewerkers

De medewerkers van Achmea ontvangen een structurele loonsverhoging van 1,25%. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor de 15.000 medewerkers. 

De nieuwe cao, die is afgesproken met de vakorganisaties CNV, FNV en De Unie, kenmerkt zich door flexibiliteit en aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. In het kader van de Participatiewet zijn bij Achmea volgend jaar 25 structurele werkplekken bezet door mensen met een arbeidsbeperking. De korting op personeelshypotheken wordt afgeschaft per 1 juli 2016 voor nieuwe deelnemers. Verder zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een persoonlijk keuzebudget voor arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017.

Flexibele arbeidsduur
De aard van de werkzaamheden op sommige afdelingen is dusdanig dat pieken en dalen in het werkaanbod op onvoorspelbare momenten plaatsvinden. Afgesproken is dat aan nieuwe medewerkers contracten met een flexibele arbeidsduur worden aangeboden en dat deze in de cao worden opgenomen. “Medewerkers met deze contracten houden de zeggenschap over hun werktijden. En door pieken en dalen op deze manier op te vangen, wordt het aantal uitzendkrachten binnen Achmea ook teruggedrongen”, zegt Karin Heynsdijk van FNV Finance. De vakbond legt het resultaat neutraal voor aan de leden.

Cao zorgverzekeraars
Er is eveneens een onderhandelingsresultaat over een cao bij de zorgverzekeraars. Ook daar krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1,25%. Ouderen boven de 55 jaar hoeven geen overwerk meer te verrichten. Andere afspraken betreffen het 3e WW-jaar, Wet werk en zekerheid, hulp bij penisoen en het sectorfonds.

Reageer op dit artikel