nieuws

Henk Nijboer: ‘Wft-vaardigheden moeten in de praktijk getraind worden’

Branche

Henk Nijboer: ‘Wft-vaardigheden moeten in de praktijk getraind worden’

In 2016 zal het Wft-examenstelsel worden geëvalueerd. Amweb polste bij de Kamerleden hoe zij er tegen aankijken. Alleen de regeringspartijen wilden reageren. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is wel tevreden met het examenstelsel, maar ziet nog ruimte voor verbetering. “Het zou goed zijn om vaardigheden en professioneel gedrag in de praktijk te trainen”, aldus Nijboer.

Terugkijkend op het jaar 2015 zijn er veel bezwaren geuit tegen de Wft-examens. Zo zouden de examens en het toezicht te productgericht zijn, terwijl de adviseur steeds minder bemiddelt in verzekeringsproducten en zich juist steeds op breder en persoonlijk advies richt. Ook zou er door de hoeveelheid examens geen tijd en budget meer zijn voor de specialistische opleidingen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot steeds minder adviesexperts. Tot slot is een veelgehoorde klacht dat vaardigheden en professioneel gedrag niet naar behoren kunnen worden getoetst met meerkeuzevragen.

Meer ruimte voor sector
Aukje de Vries, Kamerlid van de VVD, vindt dat er tijdens de evaluatie daarom ruimte gegeven moet worden aan het oordeel van de branche. “Voor een goede evaluatie is de inbreng vanuit de sector zelf, uit de praktijk, nodig. Die wacht ik met interesse af”, aldus De Vries.

Nijboer is wat minder terughoudend en volgens hem gaan veel van de bezwaren niet op. De evaluatie is, volgens het Kamerlid, dan ook een geschikt moment om te bezien hoe het examenstelsel nog verder verbeterd kan worden. “Over de gehele linie was de kwaliteit van het advies van financieel adviseurs ondermaats. Er werden ingewikkelde financiële producten verkocht die vaak niet aansloten op het doel dat de klant voor ogen had. De nieuwe vakbekwaamheidseisen en scherpere toetsing moeten daarom zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de branche”, aldus Nijboer.

In de praktijk trainen
Dat een financieel adviseur zich meer richt op een breder en persoonlijk advies, neemt volgens Nijboer niet weg dat het adviseren van klanten over de juiste financiële producten nog steeds de kern is. Hij zegt: “Ik ben overigens niet bevreesd dat er, door de hoeveelheid examens, geen tijd meer is om specialistische opleidingen te volgen. Een goede adviseur moet de examens gewoon kunnen halen. Dan is er daarnaast ook nog tijd voor specialisatie. De essentie is dat de basiskennis en vaardigheden van financieel adviseurs van hoog niveau moeten zijn.” Wel is het PvdA-Kamerlid het eens met de kritiek dat de examenvragen geen goede graadmeter zijn voor professioneel gedrag van de adviseurs. “Dat vaardigheden en professioneel gedrag niet alleen gemeten kunnen worden op basis van meerkeuzevragen, deel ik. Het zou dan ook goed zijn om dit onderdeel in de praktijk te trainen. Ik zie daarbij een belangrijke rol weggelegd voor opleiders”, aldus Nijboer.

Reageer op dit artikel