nieuws

Ambtenarenstichtingen zonder AFM-vergunning blijven erbij: ‘Wij bemiddelen niet’

Branche

Ambtenarenstichtingen zonder AFM-vergunning blijven erbij: ‘Wij bemiddelen niet’

Rijksambtenaren hebben ruim honderdduizend verzekeringspolissen lopen via speciale ambtenarenstichtingen die geen AFM-vergunning hebben. Volgens de stichtingen zelf worden er geen regels overtreden, maar er is ook kritiek op hun werkwijze. “Dit is zeker niet in de geest van de wet.” Dat staat in nummer 18 van am:magazine dat vandaag verschijnt.

De onderzoeksjournalisten van Follow the Money deden voor am: onderzoek naar de stichtingen. Voor vrijwel elk ministerie bestaat er een aparte stichting zoals Fincover (financiën), Sticol (veiligheid & justitie), CVEZ (economische zaken), SVCOCW (onderwijs) en SCVSZ (sociale zaken). Niet alleen ambtenaren, maar vaak ook wildvreemden, kunnen een keur aan verzekeringen afsluiten op deze websites, van rechtsbijstandverzekeringen tot caravanverzekeringen. Het lijkt er daarbij op dat er sprake is van bemiddeling, maar is dat ook zo?

Bemiddelen?
“Wij bemiddelen niet,” zegt Huib van Romburgh, voorzitter van CVEZ. “Wij begeven ons niet op de markt. De gegevens die iemand invult op de website gaan direct naar Aon. Die gegevens komen niet bij ons terecht. Ik wil ook helemaal niet weten wie via ons verzekerd is.” De website van CVEZ is volgens Van Romburgh eerder een soort handige ‘tussensluis’ zodat ambtenaren gemakkelijk de door CVEZ uitonderhandelde verzekeringen kunnen afsluiten.

Aon
De vijf stichtingen en hun tussenpersoon Aon laten in het artikel weten dat de stichtingen niet bemiddelen voor ambtenaren en de andere mensen die via de stichtingen een verzekering afsluiten. “Aon is de assurantietussenpersoon op alle verzekeringscontracten. Alle voorkomende werkzaamheden die hieruit voortvloeien, worden door Aon gedaan voor deze stichtingen.” Ook verzorgt Aon ‘alle communicatie’, zoals het beheer van de websites van de stichtingen.

Geest van de wet
“Je kunt tot op de vierkante millimeter van de wet gaan kijken en dan concluderen dat het nét mag, maar in de géést van de wet is het bemiddelen,” zegt Jurjen Oosterbaan, directeur van Bureau D&O. “De websites hebben een wervend karakter. Dan heet het toch écht bemiddelen of adviseren. Vooral het ministerie van Financiën, dat elke keer de financiële sector de maat neemt, zou roomser dan de paus moeten zijn.” Het is volgens hem niet voor niets dat de wetgever heeft bepaald dat illegaal bemiddelen in de hoogste boetecategorie valt. “Wat deze stichtingen doen, is zeer discutabel.”

Leadgenerator
Ook advocaat Hester Bais, gespecialiseerd in de Wft, twijfelt over de aanpak van de stichtingen. “Als je meer dan je naam, adres en woonplaats invult op de website van die stichting en zij geven dat door, dan is dat bemiddelen en dat mag niet.” Zij trekt de vergelijking met de leadgenerators die veelvuldig en met wisselend succes door de AFM zijn aangepakt. “Ook daar was de vraag of zij nou bemiddelden of niet. Zij verdedigden zich door te zeggen dat zij slechts een IT-platform waren en de gegevens slechts doorgaven, zonder ze zelf te zien. Als de AFM de leadgenerators wel aanpakt omdat ze zouden bemiddelen, maar deze stichtingen niet, dan meet de AFM met twee maten.”

Marketingvergoeding
De stichtingen zeggen niet betaald te krijgen per lead of verzekering, al krijgen Sticol en de stichting van het ministerie van Onderwijs (SCVOCW) wel een ‘marketingvergoeding’ van Aon, van respectievelijk € 8.900 en € 11.350. “Om bijvoorbeeld een communicatieworkshop te organiseren of kleine onkosten (o.a. advertenties, huur vergaderruimtes en visitekaartjes) mee te financieren,” zo schrijven zij in hun gezamenlijke verklaring.

Lees het hele artikel in nummer 18 van am:magazine dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel