nieuws

AFM: schrijnende gevallen ontzien bij diplomaplicht

Branche

AFM: schrijnende gevallen ontzien bij diplomaplicht

Om te voorkomen dat adviseurs in schrijnende gevallen hun baan verliezen heeft de AFM de bestaande wettelijke ontheffingsmogelijkheid voor diplomaplicht uitgewerkt. Dit na input vanuit de markt.

Op 31 december 2016 loopt de laatste overgangstermijn af en hebben de meeste adviseurs drie jaar de tijd gehad om de benodigde diploma’s te behalen. Het kan gebeuren dat iemand, door buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), hier niet tijdig in slaagt. De AFM kan in aantoonbaar schrijnende gevallen een ontheffing verlenen. Het beleid maakt ook duidelijk welke gevallen niet schrijnend zijn.

Beleidsdocument
De bestaande wettelijke ontheffingsmogelijkheid heeft de AFM op verzoek van de minister van Financiën uitgewerkt en vastgelegd in een beleidsdocument. Een financiële dienstverlener kan een ontheffing aanvragen voor een adviseur die te maken heeft gehad met schrijnende omstandigheden. Met een ontheffing krijgt deze adviseur een redelijke termijn om de diploma’s alsnog te halen. Dit gaat in alle gevallen via reguliere examens omdat vanaf 1 januari 2017 geen PEplus-examens meer worden aangeboden.

Ontheffing
De toezichthouder hanteert een aantal uitgangspunten. Zo wordt een ontheffing alleen verleend in schrijnende gevallen. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het indienen van het ontheffingsverzoek. Het ontheffingsbeleid ziet enkel op de diplomaplicht en niet op de open norm permanent actueel vakbekwaam. De vergunninghouder moet ook onderzoeken of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en zal de AFM ook moeten overtuigen van de uitkomsten in een ontheffingsverzoek. De AFM beoordeelt vervolgens of op zorgvuldige wijze aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Reageer op dit artikel