nieuws

AFM gaat in BES-landen letten op koppelverkoop en hoogte van provisies

Branche

AFM gaat in BES-landen letten op koppelverkoop en hoogte van provisies

De AFM gaat in 2016 in Caribisch Nederland letten op koppelverkoop en de hoogte van provisies op levensverzekeringen. De toezichthouder wil in januari informatieverzoeken versturen om inzicht krijgen in de wijze waarop vergunninghoudende ondernemingen in Caribisch Nederland hiermee omgaan.

In de Wet financiële markten (Wfm BES) die geldt in de BES-landen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is onder meer bepaald dat een kredietnemer bij het aangaan van een kredietovereenkomst niet verplicht mag worden tot het afsluiten van een ander financieel product bij dezelfde instelling. De toezichthouder wil er nu op gaan toezien dat de klant er nadrukkelijk op gewezen wordt dat hij zelf mag bepalen bij welke partij hij een ander product afsluit.

Provisie
Ook gaat de AFM strikter toezien op de naleving van artikel 5:10 van de Wfm BES. Daarin staat dat de beloning die een adviseur of bemiddelaar van de aanbieder ontvangt, niet zodanig mag zijn dat de belangen van de consument of cliënt daardoor in het gedrang komen. In de BES-landen mag nog wel provisie worden ontvangen voor financiële producten waaronder levensverzekeringen. Wel moeten adviseurs de klant informeren over hoe zij door de aanbieder van het product worden beloond. “Ook dient elke bemiddelaar de klant tijdig voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst te informeren over in elk geval de hoogte van zowel de afsluitprovisie als de doorlopende provisie per betalingstermijn”, aldus de AFM.

In januari worden informatieverzoeken verstuurd om inzicht krijgen in de wijze waarop de vergunninghoudende ondernemingen in Caribisch Nederland met deze zaken omgaan. Ondernemingen krijgen 6 weken de tijd om deze informatieverzoeken te beantwoorden.

Reageer op dit artikel