nieuws

AFM gaat in 2016 € 3 miljoen meer uitgeven aan personeelskosten

Branche

AFM gaat in 2016 € 3 miljoen meer uitgeven aan personeelskosten

Uit het door de AFM bij minister Dijsselbloem ingediende kostenkader blijkt dat de kosten voor 2016 licht stijgen. Van € 87,2 mln (begroting 2015) naar € 91,3 mln. Het grootste gedeelte van de stijging valt onder het kopje ‘loonmutatie’.

De AFM diende een kostenkader in voor het komende jaar, uitgaand van de kosten die het dit jaar maakte, € 87,2 mln. In totaal rekent de toezichthouder op een stijging van mogelijk € 4,1 mln. Daarvan valt € 3,3 mln onder de loonmutatie, ‘de laatst bekende inzichten omtrent de ontwikkeling van de lonen en de werkgeverslasten bij de toezichthouder voor het komende begrotingsjaar’.

Vorig jaar stegen de personeelslasten ook. Toen ging het om € 3,8 mln en nam het aantal fte bij de toezichthouder met 40 toe, van 570 naar 610. Of de AFM het komende jaar ook meer mensen in dienst neemt, is nog niet bekend. In het kostenkader gaat het enkel om de bedragen.

Wetsvoorstellen
Naast de loonmutatie is er een bedrag van € 0,9 mln waarvan het onzeker is of het volgend jaar ook daadwerkelijk nodig is. Het gaat om nieuwe taken die de AFM mogelijk krijgt, maar de wetsvoorstellen die daaraan ten grondslag liggen moeten nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Als die voorstellen worden aangenomen, gaat de AFM meer kosten maken bij het toezicht. Het gaat onder meer om de geschiktheidstoets van nieuwe accountantsorganisaties en de wet variabele pensioenuitkering.

Instemming
Of de daadwerkelijke begroting net zo hoog uitvalt als het kostenkader is overigens nog niet zeker. De begroting van 2015 bleef € 1,2 mln onder het kostenkader van € 88,4 mln. Minister Dijsselbloem laat in een begeleidende Kamerbrief al wel weten dat het zijn intentie is om in te stemmen met het kostenkader en ook met een begroting die daarbinnen valt.

De AFM laat weten binnen het kader de begroting voor het komende jaar te maken. Die begroting wordt later bekendgemaakt en dan zal de AFM ook meer duidelijkheid geven over de plannen en de kosten.

Reageer op dit artikel