nieuws

‘Zes verzekeraars beleggen in clusterbommen gebruikt bij burgeraanvallen’

Branche

‘Zes verzekeraars beleggen in clusterbommen gebruikt bij burgeraanvallen’

Zes verzekeringsgroepen in Nederland zouden volgens Amnesty International hebben belegd in wapenproducenten. Bommen van deze producenten zouden zijn gebruikt in het noorden van Jemen bij aanvallen op burgerdoelen, waar ook veel burgerslachtoffers vielen.

Het gaat volgens Amnesty om Aegon, Allianz, APG en Legal & General die flink investeren, bij Delta Lloyd en Generali gaat het om kleine investeringen. Aegon zegt in een persbericht erg geschrokken te zijn van het Amnesty onderzoek: “Aegon verwerpt clustermunitie ten stelligste. We zijn uiteraard bereid direct contact op te nemen met Lockheed Martin om met hen stevig te bespreken hoe hun due diligence beleid is en hoe zij hun rol hierin zien. Lockheed Martin staat bekend als een bedrijf dat verre wil blijven van clustermunitie. Jullie geven aan dat Lockheed geen (onderdelen van) clustermunitie maakt, maar een verdeler voor het afwerpen van munitie. Ook daarover gaan wij met hen in gesprek. Mochten deze gesprekken niet tot bevredigende resultaten leiden, zijn wij zeker bereid onze investering in Lockheed te heroverwegen.”

Amnesty noemt naast Lockheed Martin nog drie wapenproducenten waarin belegd zou worden: General Dynamics, Orbital ATK en Textron. Daarover zegt Aegon in een reactie naar Amnesty: “De andere bedrijven die jullie noemen zijn uitgesloten van alle beleggingen van Aegon Group en Aegon Nederland. In geen van deze bedrijven hebben we als Aegon Nederland of Group directe beleggingen. De third party belegging in Textron die jullie noemen is er al niet meer. Wel is er nog een belegging van 1 miljoen euro in General Dynamics. GD is, zoals jullie aangeven, niet de fabrikant van de gevonden clustermunitie maar van de grotere MK-bommen die ook door de Nederlandse luchtmacht worden gebruikt. De belegging in GD is niet in handen van ons, maar van klanten voor wie wij op verzoek beleggen. Wij zullen –voor zover de wetgeving ter plaatse over beïnvloeding van keuzes van klanten dit toelaat- met onze Britse dochtermaatschappij onderzoeken of deze klanten bereid zijn hun beleggingen in General Dynamics te heroverwegen.”

Verbond
Het Verbond van Verzekeraars laat aan Nieuwsuur weten dat Nederlandse verzekeraars een streng beleid op het gebied van duurzaam investeren hebben. De genoemde verzekeraars hebben voor het merendeel moederbedrijven in het buitenland waar een ander beleid kan gelden. “Het gaat dus niet om investeringsgroepen in Nederland”, zegt een woordvoerder. “Daar waar het gaat om rechtstreeks investeren in bij voorbeeld clusterbommen wijzen we dat uiteraard af, sterker, dat mogen Nederlandse verzekeraars niet. Maar ergens in de keten houdt het op. Gechargeerd gezegd: je kunt toch moeilijk stellen dat je niet meer in Shell mag investeren omdat het bedrijf kerosine maakt waarmee vliegtuigen vliegen, die ook een bom kunnen afgooien”

Reageer op dit artikel