nieuws

Wie is aansprakelijk bij schade met een zelfsturende auto?

Branche

Wie is aansprakelijk bij schade met een zelfsturende auto?

Het gaat hard met de techniek rondom zelfrijdende auto’s. Onlangs heeft Tesla een update aan de model S aangebracht waardoor het mogelijk is dat de auto zelf kan rijden en sturen. Men geeft wel het advies om het stuur ten alle tijden vast te houden, maar technisch is het mogelijk om het stuur los te laten.

Hoe weet je nou wie er aansprakelijk is bij een zelfsturende auto: de bestuurder of de auto? En wie moet de schade vergoeden: de verzekeraar, de eigenaar van het voertuig of de producent van de auto?

Bewijs
De eerste vraag die zal opkomen is hoe men kan bewijzen dat de bestuurder de handen niet aan het stuur had. Zo ver nu bekend ‘voelt’ in het geval bij Tesla de software of men de handen aan het stuur heeft. Of die data na een ongeval ook op te vragen zijn door een verzekeraar is nog de vraag.

Handen niet aan het stuur
Maar laten we er eens van uitgaan dat het te meten is en bekend is dat de bestuurder ten tijde van het ongeval de auto op autopilot had staan én zijn handen niet aan het stuur had. Wie is dan aansprakelijk voor de veroorzaakte schade?

Voor de benadeelde zal dit niet veel uitmaken daar de WAM-verzekeraar de schade zal vergoeden indien de bestuurder verantwoordelijk is voor de schade qua verkeerssituatie. Het maakt hierbij niet uit of de bestuurder zelf reed of dat het voertuig bestuurd werd op basis van de autopilot.

Schade verhalen op verzekeringnemer
Voor de verzekeringnemer zal dit wel uitmaken. De verzekeraar zou wel eens de uitgekeerde schade willen verhalen op de verzekeringnemer en eventuele cascoschade niet willen uitkeren in het geval men het voertuig niet zelf bestuurt. Afhankelijk van de polisvoorwaarden hebben maatschappijen hier ook mogelijkheden toe.

Wie is de bestuurder?
In bijvoorbeeld de polisvoorwaarden van de autoverzekering van de ANWB in artikel 19 lid 10 de volgende tekst: ‘[…] Er is geen dekking […] als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.’ De vraag hierbij is dus: wie was de bestuurder? Is iemand die achter het stuur zit de bestuurder of is degene die de feitelijke controle over het voertuig, in dit geval de autopilot, de bestuurder. Is het laatste het geval dan beschikt het voertuig niet over een geldig rijbewijs en zou een verzekeraar zich op dit artikel kunnen beroepen en de schade niet uitkeren of verhalen op de verzekeringnemer.

Technisch falen
Volgens de overheid is in het geval van technisch falen van het voertuig de producent aansprakelijk. Betekent dit dan dat de verzekeraar de schade op de producent kan verhalen of dat de verzekeringnemer dit moet doen?

Werkelijkheid
In september van dit jaar gaf woordvoerder Rudi Buis van het Verbond nog aan dat deze problematiek past speelt over 10 tot 20 jaar. Blijkbaar heeft hij de snelheid van Tesla onderschat daar dit dus nu al werkelijkheid is. Het is duidelijk dat een rechter zich hier een keer over moet gaan buigen en dat verzekeraars de polisvoorwaarden snel moeten aanpassen aan de nieuwe technische mogelijkheden.

Reageer op dit artikel