nieuws

NN gaat weer reorganiseren

Branche

NN gaat weer reorganiseren

Nationale-Nederlanden (NN) gaat opnieuw snijden in de kosten. De administratieve lasten moeten omlaag naar € 700 mln tegen het einde van 2018. De reorganisatie vindt plaats bij zowel Leven, Schade als Corporate/Holding.

NN is de afgelopen jaren al bezig geweest om de kosten te drukken met € 200 mln. “Deze efficiencymaatregelen zijn een voortzetting van de al eerder ingezette koers”, zegt een woordvoerder. De besparingen worden bereikt door maatregelen bij de individuele afdelingen, effectievere IT-platforms en door  natuurlijk verloop in het personeelsbestand. “Wij kunnen niet uitsluiten dat er arbeidsplaatsen verdwijnen”, aldus NN. “Maar uiteraard zal dit zeer zorgvuldig gebeuren.” Bij het Levenbedrijf moet tussen de 10% en 15% bespaard worden, bij het Schadebedrijf tussen de 8% en 12% en met 30% bij de overkoepelende groep.

Groei
NN wil blijven groeien op de pensioenmarkt en nog meer gaan inzetten op spaar- en hypotheekproducten. In het Schadebedrijf neemt NN maatregelen om de ‘combined ratios’ bij Motor, Arbeidsongeschiktheid en Ongeval te verbeteren. Ook zullen strengere acceptatiecriteria gehanteerd worden. Ook gaat NN investeren in de ‘underwriting’ mogelijkheden en klanttevredenheid.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van NN komt uit op 214% en is berekend volgens de nieuwste methode Solvency II. NN geeft zelf aan dat er nog onduidelijkheden zijn over de interpretatie van sommige Solvency-II regels.

Reageer op dit artikel