nieuws

Nieuw kader toegepast bij benoeming raad van toezicht AFM

Branche

Nieuw kader toegepast bij benoeming raad van toezicht AFM

Bij de voordracht van de kandidaten voor de Raad van Toezicht van AFM is door minister Dijsselbloem een versterkt kader toegepast voor de borging van de integriteit. Dit schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van VVD, D66 en ChristenUnie.

“Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat ABDTOPConsult heeft uitgevoerd naar (de naleving van) de regels omtrent compliance, nevenactiviteiten en integriteit voor de raad van toezicht van de AFM, heeft de AFM in overleg met het ministerie van Financiën een versterkt kader ontwikkeld voor de borging van de integriteit met onder meer eenduidige regels op het terrein van nevenactiviteiten en financiële privébelangen van (beoogde) leden van de raad van toezicht. Ook is de compliancefunctie van de AFM versterkt. Over deze stappen heb ik uw Kamer nader geïnformeerd in mijn brief van 21 april 2015.2 Bij de voordracht van de kandidaten voor raad van toezicht is dit nieuwe kader toegepast. Verder is de gebruikelijke benoemingsprocedure gevolgd”, aldus de minister in zijn antwoord.

Diversiteit
Op de vraag van VVD-kamerlid Feilzer of er nu geen mensen meer uit het veld financieel toezichthouder kan worden, zegt Dijsselbloem dat hij veel waarde hecht aan een divers samengestelde raad van toezicht qua kennis, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en ervaring met de verschillende stakeholders van de AFM. “Daarbij is het van belang dat de raad van toezicht een aantal specifieke competenties in zich heeft. Dit vraagt om werving van leden uit verschillende velden.”

Reageer op dit artikel