nieuws

Ministerie van Financiën doet onderzoek naar wijziging regelgeving crowdfunding

Branche

Ministerie van Financiën doet onderzoek naar wijziging regelgeving crowdfunding

Minister Dijsselbloem (Financiën) zegt in antwoord op kamervragen van VVD-kamerlid Aukje de Vries over het artikel ‘AFM en DNB beletten innovatie in de financiële sector’ dat hij werkt aan wijzigingen in de regelgeving omtrent crowdfunding die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen. 

Ook wil hij met de wijzigingen een gelijk speelveld tussen de verschillende vormen van crowdfunding waarborgen. “Uiteraard is ook daarbij van belang dat er voldoende oog is voor de risico’s die verbonden zijn aan crowdfundingplatformen, met name voor geldgevers.”

Additionele voorwaarden
Het kamerlid wilde ook van de minister weten of AFM en DNB additionele voorwaarden stellen aan Nederlandse financiële instellingen bovenop de geldende Europese en Nederlandse regels en zo ja om welke additionele voorwaarden dat dan gaat. Daarover zegt de minister dat de AFM ten aanzien van crowdfundingplatformen gebruik maakt van de bevoegdheid om voorschriften te verbinden aan de vergunning of ontheffing. “Hiermee beoogt de AFM om, gezien de specifieke risico’s die aan crowdfunding zijn verbonden, de belangen van particuliere investeerders adequaat te waarborgen.” Op grond daarvan moeten platformen bijvoorbeeld vermogensscheiding toepassen, specifieke investeringsgrenzen hanteren en deelnemers informatie over de risico’s van crowdfunding verschaffen.

Wijzigingen regelgeving
De wijzigingen waar aan gewerkt wordt ten aanzien van crowdfunding betreffen op de eerste plaats het provisieverbod voor  beleggingsondernemingen. “Het provisieverbod staat eraan in de weg dat crowdfundingplatformen die een vergunning hebben als beleggingsonderneming, bepaalde vergoedingen kunnen vragen van geldvragers. Crowdfundingplatformen die onder andere Wft-regimes vallen, kennen deze beperking niet, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat. Om platformen die als beleggingsonderneming kwalificeren beter in staat te stellen een duurzaam verdienmodel te ontwikkelen, wordt een specifieke uitzondering op het provisieverbod voor crowdfunding gecreëerd. Dit bevordert een gelijk speelveld en daarmee een gezonde crowdfundingmarkt in Nederland.”

Bemiddeling
Het tweede deel van de wijzigingen ziet op platformen die een ontheffing hebben voor het verrichten van bemiddelende werkzaamheden ten behoeve van het aangaan van een lening. “Aan deze platformen worden aanvullende eisen gesteld
met betrekking tot de bedrijfsvoering en de geschiktheid van  beleidsbepalers om zodoende de betrouwbaarheid en continuïteit van platformen beter te borgen. Naast de bovenstaande maatregelen beziet de AFM momenteel de specifieke investeringsgrenzen die zij thans hanteert. Ik heb van de AFM vernomen dat de investeringsgrenzen naar verwachting zullen worden verruimd. In overleg met de sector wordt bekeken hoe de verruiming van de investeringsgrenzen op adequate wijze kan worden vormgegeven.”

Reageer op dit artikel