nieuws

‘Financiële sector fraudeert niet meer dan andere sectoren’

Branche

‘Financiële sector fraudeert niet meer dan andere sectoren’

Onethisch gedrag en fraude behoren niet in het bijzonder tot de bedrijfscultuur van de financiële sector. Ook andere sectoren kennen gevallen van fraude en onethisch gedrag. Dat concludeert econoom André van Hoorn van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek naar de bedrijfscultuur binnen de sector. Hij ontdekte dat de normen en waarden van financieel experts helemaal niet anders zijn dan die van het algemene publiek. “Bovendien blijken personen die meer egoïstisch dan altruïstisch zijn, zeker niet succesvoller te zijn in de sector”, zegt Van Hoorn.

De econoom wilde onderzoeken of onethisch gedrag gekoppeld is aan de bedrijfscultuur, maar maakte bewust gebruik van een indirecte methode om te voorkomen dat financiële professionals zich doelbewust beter voordeden. “Concreet heb ik gekeken naar egocentrische waarden versus altruïstische waarden, dus naar waarden die draaien om persoonlijk voordeel versus persoonlijke waarden die gaan om zorg voor anderen”, stelt Van Hoorn. Uit deze waarden blijkt dat onethisch handelen hem niet zit in de bedrijfscultuur in de financiële sector, maar eerder in de perverse prikkels. Fraude en onethisch gedrag komen voor in alle sectoren zoals de bouwfraude, de wetenschap en de zorg, stelt de econoom. “Perverse prikkels kunnen nu eenmaal effect hebben op mensen, en niet alleen bij effectenhandelaars of fondsbeheerders. Bij werknemers in alle sectoren is de kans aanwezig dat ze kiezen voor enorme geldbedragen als ze er ongestraft mee kunnen wegkomen”, schrijft Van Hoorn.

Volgens de econoom moeten politici dan ook de hand in eigen boezem steken. Van Hoorn stelt de politieke debatten over de financiële crisis een teneur hebben dat onethisch gedrag behoort tot de bedrijfscultuur in de financiële sector en dat een cultuuromslag nodig is om een nieuwe crisis te voorkomen. “Een bank die haar medewerkers op cursus ethiek te stuurt, doet slechts aan window dressing. Regelgeving is nog de enige optie om een nieuwe crisis te voorkomen, en dat moet de politiek doen. Het aandringen op een cultuuromslag is natuurlijk ook lekker makkelijk: politici doen de sector af als slecht, waardoor henzelf geen blaam treft en ze zelf geen oplossing hoeven te zoeken. We moeten juist via regels en wetten van de overheid gaan zorgen dat perverse prikkels worden weggenomen en banken bijvoorbeeld niet kunnen speculeren op het mislukken van financiële producten die ze zelf verkopen”, aldus Van Hoorn.

Reageer op dit artikel