nieuws

Examentraining (29): Wft Zorgverzekering

Branche

Examentraining (29): Wft Zorgverzekering

De Wft-examens doen al 1,5 jaar flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 28 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Zorgverzekering.

Casus
Herman is adviseur Zorgverzekeringen. Onlangs werd hij gebeld door Jean-Paul (45 jaar), met vragen over Jean-Paul’s dochter Lisa (17 jaar). Jean-Paul heeft een eigen supermarkt. De zaken gaan momenteel erg goed en hij is trots op zijn werk. Jean-Paul’s vrouw Nina, is enige jaren geleden overleden als gevolg van een bedrijfsongeval.
Dochter Lisa werkt parttime bij een lokaal pannenkoekenhuis en heeft via haar werkgever een collectieve ziektekostenverzekering lopen. Op 4 september wordt Lisa achttien jaar.

Vraag 1
Jean-Paul belt met adviseur Herman en legt uit dat zijn dochter Lisa reeds verzekerd is bij haar huidige werkgever.

Jean-Paul vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor Lisa’s zorgverzekering als ze binnenkort achttien wordt. Lisa kiest ervoor de zorgverzekering om te zetten. Adviseur Herman geeft een aantal reacties. Welke reacties zijn correct?

Let op: meerdere antwoorden zijn juist.
a. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico om de premie te verminderen.
b. Je moet het collectief contract alvast opzeggen bij de werkgever.
c. Je kunt alleen bij ons een collectieve korting krijgen.
d. Indien je een nieuwe zorgverzekering wilt sluiten, zorg ervoor dat je op tijd je oude zorgverzekering opzegt in verband met een dubbele verzekering.
e. De zorgverzekering dekt vanaf 18-jarige leeftijd beperkt de kosten voor fysiotherapie en tandheelkundige zorg.
f. Je kunt een aanvraagformulier invullen bij je werkgever en via ons de collectiviteitskorting krijgen.

Toetsterm:
2e.3 De acceptatiebeslissing (inclusief premievoorstel en eventuele beperkende voorwaarden) beoordelen.
• De kandidaat beoordeelt of offerte aansluit op zijn (eerdere) inschatting van het ter verzekering aangeboden risico en kan de eventuele verschillen verklaren.

Vraag 2
Lisa sluit per 1 september een nieuwe zorgverzekering af. Haar oude zorgverzekering heeft ze per 2 september opgezegd. Per welke datum komt de oude zorgverzekering van Lisa te vervallen?
a. Per 1 september
b. Per 1 oktober
c. Per 1 november

Toetsterm:
1i.12 De kandidaat kan de begrippen ‘onderverzekering’; ‘oververzekering’ en ‘dubbele verzekering’ beschrijven.

Vraag 3
Lisa vraagt adviseur Herman wat er gebeurt als zij stopt met premie betalen. Wat is de volledige en correcte reactie van adviseur Herman?

a. Na drie en zes maanden ontvangt je een boete van het Zorginstituut Nederland ter hoogte van € 351,99. Daarna zal het dossier over worden gedragen aan het Zorginstituut Nederland en zal er een bestuursrechtelijke premie in rekening worden gebracht van € 152,53 per maand.
b. Na zes maanden premieachterstand draagt jouw zorgverzekeraar het dossier over aan het Zorginstituut Nederland en gaat het Zorginstituut Nederland een bestuursrechtelijke premie incasseren van € 152,53 per maand. Dit betreft € 117,33 voor de basisverzekering met daar bovenop een boete die niet ter aflossing dient.
c. Na zes maanden premieachterstand neemt het Zorginstituut Nederland de incasso en premieachterstand van jouw zorgverzekeraar over. Hiervoor betaal je per maand € 152,53 per maand, waardoor je volledig verzekerd blijft. Dit bedrag is hoger dan je nominale premie, omdat hiermee de premieachterstand wordt afgelost.

Toetsterm:
1k.2 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn voor de verzekerde als er een premieschuld ontstaat.

Vraag 4
Lisa legt de volgende casus voor aan adviseur Herman:
“Stel, ik heb een zorgverzekering lopen bij verzekeraar X. In verband met het niet tijdig voldoen van mijn premie, word ik door mijn zorgverzekeraar per 1 januari aangemeld bij het Zorginstituut Nederland en per 30 augustus afgemeld bij het Zorginstituut Nederland. De nominale premie bij verzekeraar X bedraagt € 100,- per maand. De kosten die de verzekeraar in rekening brengt voor het aanmelden van mijn dossier bij het Zorginstituut Nederland, bedragen éénmalig € 100,-.

Hoe hoog zijn mijn extra kosten die ik maak, uitgaande van deze casus?”

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
Antwoord:

Toetsterm:
1k.2 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn voor de verzekerde als er een premieschuld ontstaat.

Vraag 5
Jean-Paul is onderweg naar zijn werk van zijn fiets gevallen en naar de eerstehulppost van het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat hij diverse breuken heeft opgelopen. Jean-Paul moet als gevolg van zijn val een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Jean-Paul ontvangt vervolgens een hoge factuur (€ 875,-) van zijn zorgverzekeraar. Jean-Paul is boos, want hij had in dat verzekeringsjaar, vóór de val van zijn fiets, nog geen medische kosten gemaakt.
Wat is de reden van deze hoge factuur?
a. Jean-Paul heeft een hoog eigen risico.
b. Jean-Paul moet een eigen bijdrage betalen voor de kosten van de eerste hulp.
c. De kosten van de eerste hulp vallen niet onder de zorgverzekering van Jean-Paul.

Toetsterm:
1g.2 De kandidaat kan in een casus uitleggen wanneer de dekking geheel of gedeeltelijk ontbreekt, een uitsluiting, of eigen risico of een eigen bijdrage van toepassing is op een verzekering en kan de mogelijke gevolgen voor de schadeafwikkeling aangeven.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 

Reageer op dit artikel